browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Strefa czerwona – zmiany w funkcjonowaniu szkoły

Opublikowano przez 25 października 2020 Możliwość komentowania Strefa czerwona – zmiany w funkcjonowaniu szkoły została wyłączona

Od 24 października 2020 r. na terenie całego kraju obowiązuje strefa czerwona.

Zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wchodzą nowe zasady funkcjonowania szkół, które obowiązują do niedzieli 8 listopada 2020 r.

W związku z powyższym w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie w procedurze ochrony uczniów i pracowników przed COVID-19 zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia.

Zasady pracy szkoły w strefie czerwonej nauczyciele, rodzice i uczniowie otrzymali w wiadomościach w dzienniku elektronicznym Librus.

Zmiany w funkcjonowaniu szkoły:

  1. W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.
  2. Zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych odbywają się stacjonarnie, ponieważ program nauczania zawodu nie daje możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  3. Lekcje, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rewalidacyjne i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą prowadzone zdalnie zgodnie z tygodniowym planem lekcji oraz z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.
  4. Organizacja lekcji jak podczas nauczania na odległość.

W menu górnym w zakładce “COVID-19 Procedury”  zamieszczamy aktualne procedury ochrony przed COVID-19.

Comments are closed.