browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

O nowym Centrum HTEC

Opublikowano przez 22 października 2020 Możliwość komentowania O nowym Centrum HTEC została wyłączona

Centrum Edukacji Technicznej firmy Haas i Abplanalp już otwarte! W dniu 17 września 2020 r. w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Edukacji Technicznej firmy Haas HTEC.

Program HTEC – Centrów Edukacji Technicznej Haas.

Koncepcja HTEC (Haas Technical Education Center) w jednostkach edukacyjnych została stworzona przez amerykańską firmę Haas w odpowiedzi na bardzo duży brak wykwalifikowanych pracowników w branży obrabiarek sterowanych CNC. Program HTEC ma na celu przyciągnięcie do szkół branżowych ambitnych i utalentowanych młodych ludzi, zapewnienie im możliwości szkolenia praktycznego na najnowszych obrabiarkach CNC, pomocy szkołom w podniesieniu poziomu kształcenia przyszłych operatorów obrabiarek CNC. Dodatkowym celem programu jest równoległe wspieranie w podnoszeniu wiedzy kadry nauczycielskiej, która kształci przyszłych operatorów obrabiarek.

Firma Abplanalp jako wyłączny dystrybutor w Polsce amerykańskiej firmy Haas, jednego z największych producentów obrabiarek CNC do obróbki skrawaniem na świecie, wspiera te działania poprzez:

  • pomoc w tworzeniu nowoczesnych pracowni do nauki zawodu;
  • pomoc w podnoszeniu wiedzy przez uczniów i nauczycieli poprzez organizowanie dodatkowych szkoleń dla uczniów i kadry nauczycielskiej uczącej na obrabiarkach CNC w zakresie programowania i obsługi obrabiarek;
  • pomoc w budowaniu bliższych relacji z regionalnymi firmami posiadającymi obrabiarki Haas.

Na terenie warsztatów szkolnych ZS Nr 2 w istniejącym centrum HTEC organizuje się cyklicznie różne spotkania typu warsztaty technologiczne, pokazy dla lokalnych przedsiębiorców z udziałem uczniów w zakresie programowania i obsługi obrabiarek do obróbki skrawaniem.

Uczniowie naszej szkoły, po ukończeniu szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie firmy Haas, mogą uzyskać tytuł „CERTYFIKOWANY OPERATOR CNC”, co oczywiście otwiera im drogę do bardzo dobrej i wysoko płatnej pracy w przemyśle.

Wszystkie te działania budują wizerunek nowoczesnej szkoły, która kształci wykwalifikowanych specjalistów w zakresie programowania, obsługi i eksploatacji obrabiarek sterowanych numerycznie.

Marek Sznitowski

Comments are closed.