browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Nauczanie hybrydowe – zmiany w funkcjonowaniu szkoły w strefie żółtej

Opublikowano przez 19 października 2020 Możliwość komentowania Nauczanie hybrydowe – zmiany w funkcjonowaniu szkoły w strefie żółtej została wyłączona

Od soboty, 17 października 2020 r., w całym kraju obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa w strefie żółtej, w tym w szkołach ponadpodstawowych, natomiast od 19 października prowadzony jest hybrydowy tryb nauczania.

W związku z powyższym w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie od poniedziałku uczniowie przeszli na system mieszany (hybrydowy). Oznacza to, że połowa uczniów uczestniczy w zajęciach stacjonarnie w szkole, a dla pozostałych uczniów organizowana jest nauka zdalna.

Zasady pracy szkoły w okresie kształcenia hybrydowego nauczyciele, rodzice i uczniowie otrzymali w wiadomościach w dzienniku elektronicznym Librus.

Zmiany w funkcjonowaniu szkoły:

  1. Zajęcia praktyczne u pracodawców i w warsztatach szkolnych odbywają się tylko stacjonarnie.
  2. Lekcje, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rewalidacyjne i zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą realizowane naprzemiennie tzn. w jednym tygodniu uczniowie uczęszczają do szkoły, a w kolejnym biorą udział w nauczaniu zdalnym.
  3. Kształcenie zdalne będzie odbywać się zgodnie z tygodniowym planem lekcji oraz z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.
  4. Organizacja lekcji jak podczas nauczania na odległość.

Harmonogram nauczania hybrydowego został zamieszczony na tablicach w pokoju nauczycielskim i w holu szkoły.

Comments are closed.