browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Dzień Edukacji Narodowej 2020

Opublikowano przez 14 października 2020 Możliwość komentowania Dzień Edukacji Narodowej 2020 została wyłączona

Z Dniem Edukacji Narodowej wszyscy w szkołach czujemy się mocniejsi,
przywołujemy same dobre chwile, życzymy sobie ich więcej.
Na usta przychodzą nam słowa o misji i poświęceniu,
a wszystkie one są przecież stuprocentowo prawdziwe.
Pamiętajmy jednak, żeby każdy kolejny dzień w szkole
był ważny, piękny, szlachetny i doniosły,
bo młode pokolenie oczekuje od nauczycieli, by tacy właśnie byli:
mądrzy, szlachetni i godni zapamiętania.

Wszystkim nauczycielom, pracownikom szkół, a także rodzicom i uczniom
życzymy, by codzienność szkolna, tak trudna w niebezpiecznym czasie pandemii,
była znośna, była twórcza, stała się jednym z najpiękniejszych wspomnień.

Społeczność Szkolna
Zespołu Szkół Nr 2
im. Noblistów Polskich
w Choszcznie

Comments are closed.