browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Belfer Roku 2020

Opublikowano przez 13 października 2020 Możliwość komentowania Belfer Roku 2020 została wyłączona

Samorząd Uczniowski przed Dniem Edukacji Narodowej zawsze się spina i przygotowuje nas należycie do tego ważnego święta. Dzięki Samorządowi wszyscy jesteśmy zmotywowani, a nauczyciele na powrót odkrywają swoje powołanie.

W roku 2020 podczas skromnego spotkania, po ślubowaniu klas pierwszych, wręczono przyznawane w ZS Nr 2 od kilku lat tytuły Belfra Roku. W głosowaniu uczniów Belframi Roku 2020 zostali:

  • Pani Beata Zgorzelska – Mocarz
  • Pan Andrzej Zakrzewski – Strażnik
  • Pani Edyta Tyburczy-Kujawa – Cudotwórca
  • Pan Piotr Figas – Detektyw
  • Pan Marek Nowak – Artysta

Gratulujemy, ale, jak członkowie SU powiedzieli: “Bądźcie czujni, wszyscy jesteście obserwowani”.

Nagrody wręczyły nasze przewodniczące SU: ustępująca Patrycja Eljasz z IIILO i rozpoczynająca kadencję Laura Simińska z IILO.

Fotografie: Piotr Figas i Edyta Tyburczy-Kujawa

Comments are closed.