browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Akcja „Sprzątanie świata – Polska”

Opublikowano przez 1 października 2020 Możliwość komentowania Akcja „Sprzątanie świata – Polska” została wyłączona

PLASTIK? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.

Akcja „Sprzątanie świata – Polska”

Wrzesień 2020

“Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. Od 1994 roku we wrześniu wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzone są działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling.

Tradycyjnie, jak co roku uczniowie kilku klas Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie uczestniczyli w akcji „Sprzątania świata”. Oczyścili oni teren wokół szkoły, dając tym samym przykład  godny naśladowania. To była wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej cele to: promowanie nie śmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Lidia Michalska

Comments are closed.