browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wizyta przedstawicieli Akademii Morskiej w Szczecinie

Opublikowano przez 15 października 2020 Możliwość komentowania Wizyta przedstawicieli Akademii Morskiej w Szczecinie została wyłączona

W dniu 12 października 2020 r.,  odwiedzili naszą szkołę przedstawiciele Akademii Morskiej w Szczecinie. Wydział Mechaniki reprezentował Prodziekan ds. Kształcenia dr inż. Marcin Szczepanek, Wydział Nawigacji – dr Piotr Medyna, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu – mgr inż. Izabela Kamińska, natomiast Dział Promocji – mgr Rafał Zaweracz. W ramach zaprezentowania oferty edukacyjnej oraz promocji niezwykle atrakcyjnych kierunków, w których kształci swoich studentów Akademia, goście spotkali się z młodzieżą klas IVTOŚ, IVTH, IIILOa oraz IIITH. Prelekcje spotkały się z dużym zainteresowaniem, a przystojni panowie w marynarskich mundurach skupiali na sobie szczególną uwagę – głównie tej żeńskiej grupy naszej młodzieży.

Doradca zawodowy

Bronisław Mielczarek

Comments are closed.