browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Opublikowano przez 3 września 2020 Możliwość komentowania Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 została wyłączona

W poszanowaniu bohaterskiej tradycji obrony Ojczyzny w 1939 r. i z zachowaniem reżimu sanitarnego w obliczu pandemii, społeczność szkolna Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie rozpoczęła rok szkolny 2020/2021. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Starosta Choszczeński – pani Wioletta Kaszak i Wicestarosta Choszczeński – pan Paweł Szuber.

W tym roku rozpoczęcie przebiegało inaczej niż tradycja nakazuje, ale postaraliśmy się, by przynajmniej pierwszoklasiści mieli tego dnia szansę poznać szkołę jako miejsce, gdzie kultywuje się wartości. Dlatego właśnie, poza spotkaniami wychowawców klas starszych w klasach, zorganizowaliśmy skromne spotkanie w hali sportowej, gdzie przekazano ważne treści rozpoczynającym naukę w klasach pierwszych. Oddaliśmy hołd wszystkim bohaterskim obrońcom Ojczyzny, wskazując, że ich dziedzictwo nie zostanie zapomniane.

Podczas uroczystości głos zabrały: dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska, Starosta Choszczeński – pani Wioletta Kaszak i przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Patrycja Eljasz z IILOa. W przemówieniach usłyszeliśmy troskę o zdrowie uczniów, nadzieję, że szkoła poradzi sobie z ogromnymi wyzwaniami i zachętę do wykorzystania danego czasu jak najlepiej. W przemówieniu Pani Starosty usłyszeliśmy również podziękowanie za przypomnienie bohaterów naszego narodu.

W czasie odbywających się spotkań z wychowawcami uczniów zapoznano z procedurami sanitarnymi obowiązującymi w szkole w związku z pandemią.

Fotografie: Piotr Figas

Comments are closed.