browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Otwarcie Centrum Edukacji Technicznej firmy Haas

Opublikowano przez 18 września 2020 Możliwość komentowania Otwarcie Centrum Edukacji Technicznej firmy Haas została wyłączona

W dniu 17 września 2020 r. w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Edukacji Technicznej firmy Haas HTEC. Jest to 31 Centrum w Polsce, a 3 w województwie zachodniopomorskim.

Powstanie Centrum to skuteczny efekt współpracy władz samorządowych, dyrekcji szkoły oraz przedstawicieli sektora gospodarczego. To sposób na rozwiązanie problemu ograniczenia rozwoju przedsiębiorstw z uwagi na trudności ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry, ponieważ celem wdrażania programu HTEC jest podniesienie poziomu kształcenia przyszłych operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie oraz wspieranie kadry nauczycielskiej w tym zakresie.

W ceremonii otwarcia Centrum uczestniczyli:

 • Pan Paweł Matejak – Członek Zarządu Abplanalp Sp. z o. o., polskiego partnera firmy Haas;
 • Pani Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki;
 • Pani Wioletta Kaszak – Starosta Choszczeński;
 • Pan Eugeniusz Nykiel – Przewodniczący Rady Powiatu Choszczeńskiego;
 • Pan Jan Kuźmiński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Choszczeńskiego;
 • Pan Henryk Owczarek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Choszczeńskiego;
 • Radni Powiatu Choszczeńskiego: Pani Małgorzata Buchajczyk, Pan Stanisław Rydz, Pan Roman Naskręt;
 • Pan Robert Adamczyk Burmistrz Choszczna;
 • Pan Andrzej Chmielewski Burmistrz Drawna;
 • Pani Alicja Kirkiewicz – Koordynator Wydziału Kształcenia Branżowego
  i Niepublicznego w Kuratorium Oświaty w Szczecinie;
 • Pani Małgorzata Gucz – Starszy Wizytator Wydziału Kształcenia Branżowego i Niepublicznego w Kuratorium Oświaty w Szczecinie;
 • Dyrekcja placówek oświatowych ze Stargardu i Szczecinka;
 • Przedstawiciele lokalnych firm sektora gospodarczego branży mechanicznej.

Otwarcie Centrum Edukacji Technicznej firmy Haas poprzedziły działania podjęte kilka lat wcześniej, które pozwoliły myśleć o tak zaawansowanym projekcie. Warto wspomnieć:

 • Realizację przez Powiat Choszczeński projektu „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie”. Szkoła pozyskała nowoczesne wyposażenie, które umożliwiło poszerzenie oferty edukacyjnej w warsztatach. Oprócz kształcenia w zawodzie ślusarz, obecnie prowadzona jest nauka zawodów: operator obrabiarek skrawających, mechanik – monter maszyn i urządzeń. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zgłosił projekt „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie” do Komisji Europejskiej do zamieszczenia w Bazie InfoRegio. Co dowodzi, że projekt obrazuje europejską wartość dodaną i stanowi dobrą praktykę w realizacji celów Polityki Spójności.
 • Podpisanie w dniu 5 kwietnia 2019 roku listu intencyjnego w sprawie utworzenia w warsztatach szkolnych w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie Centrum Edukacji Technicznej firmy Haas.

Relację z otwarcia Centrum można przeczytać:

Relację z otwarcia Centrum można obejrzeć tutaj:

Fotografie: dzięki życzliwości Pani Anny Goławskiej ze Starostwa Powiatowego w Choszcznie oraz Pani Małgorzaty Gucz z Kuratorium Oświaty w Szczecinie, a także Piotr Figas

Comments are closed.