browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Dobry początek

Opublikowano przez 6 września 2020 Możliwość komentowania Dobry początek została wyłączona

Drugie półrocze poprzedniego roku szkolnego było wyjątkowe ze względu na nauczanie zdalne. Wdrażaliśmy się w nowe formy nauczania i w dużej mierze udało nam się przezwyciężyć trudności. Jest jednak jasne, że praca zdalna ma swoje ograniczenia, a jednym z zasadniczych jest brak bezpośredniego kontaktu z uczniami. Nie można w podobnie trudnej sytuacji osiągnąć takiego poziomu relacji, który by skutkował pracą na bardzo wysokim, wyśrubowanym poziomie. Jednakże i tę trudność częściowo przezwyciężyliśmy, a jednym w pierwszych dowodów jest sukces dydaktyczny uczennicy obecnej klasy III TH Julii Nalewskiej.

Julia w czerwcu 2020 wysłała swoją pracę na konkurs historyczno-literacki „Korowód pokoleń”, organizowany przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie i Książnicę Pomorską im. Stanisława Staszica w Szczecinie w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2020. Zbadała kulinarne dziedzictwo Pomorza Zachodniego i zrobiła to na tyle wnikliwie, że otrzymała w sierpniu wyróżnienie. Gratulujemy!

Wyniki konkursu na stronie Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

Comments are closed.