browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Technikum Ochrony Środowiska

Opublikowano przez 28 maja 2020 Możliwość komentowania Technikum Ochrony Środowiska została wyłączona

Być kimś, bez kogo Ziemia sobie nie poradzi? Ratować świat przed degradacją przyrody? To możliwe po ukończeniu Technikum Ochrony Środowiska w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie. Właśnie tutaj uczy się dbać o planetę każdy:

👉 technik ochrony środowiska

Zapoznaj się z ofertą kształcenia w Technikum Ochrony Środowiska. Tu czeka przygoda Twojego życia.

Comments are closed.