browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Szkolny Dzień Liczby Pi

Opublikowano przez 12 maja 2020 Możliwość komentowania Szkolny Dzień Liczby Pi została wyłączona

Na dzień 13 marca 2020 zaplanowaliśmy szkolne obchody Dnia Liczby Pi, które obchodzone są 14 marca każdego roku. Ponieważ w tym roku była to sobota, przełożyliśmy obchody o jeden dzień, na piątek. Z powodu zawieszenia zajęć w szkole postanowiliśmy je przełożyć na 30 kwietnia 2020.

Pięć pierwszych cyfr liczby Pi w jej rozwinięciu dziesiętnym to 3,1415. Można tam znaleźć datę 14 marca (3,14), dlatego tego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. W dalszej kolejności znaleźliśmy tam datę 1 maja (3,1415), który jest dniem wolnym od szkoły, dlatego wybraliśmy ostatni dzień nauki przed tą datą, czyli 30 kwietnia. W ostatnim tygodniu kwietnia we wszystkich klasach naszej szkoły zostały przeprowadzone lekcje, na których uczniowie poznali historię liczby Pi, dawniej zwanej LUDOLFINĄ lub STAŁĄ ARCHIMEDESA i dowiedzieli się, dlaczego dla matematyków jest ona taka ważna. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z fiszkami, na których znajdowały się wiadomości, które chcieli przekazać im nauczyciele. Uczniowie dowiedzieli się z nich, że jako pierwszy wartość liczby Pi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, obliczył Archimedes w III w. p.n.e. Jej znaczenie odkryli ci, którzy wymyślili koło, czyli Sumerowie. Informacje o Pi znajdują się też w Piśmie Świętym, bo liczba ta pojawia się przy okazji budowy świątyni Salomona. Pi badali również Egipcjanie, którzy podawali, że jest to 16/9 podniesione do kwadratu, co było dosyć dokładnym przybliżeniem tej liczby. Pi jest jedną z pierwszych odkrytych przez człowieka liczb niewymiernych. Oznacza ona stosunek długości obwodu koła do długości jego średnicy.

Na koniec lekcji o liczbie Pi uczniowie napisali zdalnie test o tej tajemniczej liczbie na platformie quizziz.com. Lekcja ta była także okazją do zapoznania się z twórczością jednej z naszych patronek – laureatką Literackiej Nagrody Nobla. Wisławą Szymborską. Wśród wierszy napisanych przez poetkę znalazł się wiersz pod tytułem “Liczba Pi”, który był doskonałym podsumowaniem tegorocznego spotkania z liczbą Pi w naszej szkole w 2020 roku.

Wiesława Gruszka

Liczba Pi

Podziwu godna liczba Pi
trzy koma jeden cztery jeden.
Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe,
pięć dziewięć dwa, ponieważ nigdy się nie kończy.
Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem,
osiem dziewięć obliczeniem,
siedem dziewięć wyobraźnią,
a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem
cztery sześć do czegokolwiek
dwa sześć cztery trzy na świecie.
Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się urywa.
Podobnie, choć trochę później, czynią węże bajeczne.
Korowód cyfr składających się na liczbę Pi
nie zatrzymuje się na brzegu kartki,
potrafi ciągnąć się po stole, przez powietrze,
przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,
przez całą nieba wzdętość i bezdenność.
O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!
Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w lada przestrzeni!
A tu dwa trzy piętnaście trzysta dziewiętnaście
mój numer telefonu twój numer koszuli
rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci szóste piętro
ilość mieszkańców sześćdziesiąt pięć groszy
obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr,
w którym słowiczku mój a leć, a piej
oraz uprasza się zachować spokój,
a także ziemia i niebo przeminą,
ale nie liczba Pi, co to to nie,
ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć,
nie byle jakie osiem,
nie ostatnie siedem,
przynaglając, ach przynaglając gnuśną wieczność do trwania.

Wisława Szymborska

Comments are closed.