browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rekrutacja 2020/2021 – dokumenty

Opublikowano przez 20 maja 2020 Możliwość komentowania Rekrutacja 2020/2021 – dokumenty została wyłączona

Poniżej publikujemy dokumenty rekrutacyjne. Pobieramy je, klikając na odnośnik. Gotowe, można składać w szkole na dwa sposoby:

  1. Bezpośrednio;
  2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki (dokumenty niezbędne do postępowania rekrutacyjnego), mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail szkoły:

sekretariatch@vp.pl

  • Zasady rekrutacji do ZS Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie 2020/2021:

Zasady rekrutacji do ZS NR 2 w Choszcznie 2020-2021 – 19.V.

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły 2020/2021 (dotyczy wszystkich kandydatów):

Wniosek o przyjęcie do szkoły 2020-2021

  • Umowa wstępna z pracodawcą 2020/2021 (dotyczy kandydatów do klasy wielozawodowej Branżowej Szkoły I Stopnia):

Umowa wstępna z pracodawcą 2020-2021

Comments are closed.