browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zdalne Drzwi Otwarte 2020

Opublikowano przez 28 kwietnia 2020 Możliwość komentowania Zdalne Drzwi Otwarte 2020 została wyłączona

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w kraju i wprowadzeniem kształcenia na odległość, w dniu 27 kwietnia br. odbędą się zdalne Drzwi Otwarte Szkoły. Ta ważna impreza, skierowana do naszych przyszłych uczniów, była zawsze świętem szkoły. Nie rezygnujemy z naszego święta i mimo zaistniałej sytuacji podejmujemy działania promujące naukę w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich.  Zostały przygotowane plakat i ulotka, które prześlemy do szkół podstawowych Powiatu Choszczeńskiego. Wszystkie informacje będą umieszczane na stronie internetowej szkoły.

Najprawdopodobniej w tym roku szkolnym nie będzie możliwe oficjalne otwarcie Centrum Edukacji Technicznej Haas HTEC, które było zaplanowane na 2 kwietnia 2020 r. Uroczystość otwarcia Centrum jest doniosłym wydarzeniem, ponieważ w znaczący sposób może pomóc promocji warsztatów szkolnych, które w wyniku przebudowy i modernizacji zostały doposażone w najnowocześniejszy sprzęt, pozwalający kształcić w zawodach deficytowych na rynku pracy tj. operator obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń, ślusarz.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.

Comments are closed.