browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zasady bezpieczeństwa w nauczaniu zdalnym

Opublikowano przez 2 kwietnia 2020 Możliwość komentowania Zasady bezpieczeństwa w nauczaniu zdalnym została wyłączona

Prosimy zapoznać się z dobrymi praktykami związanymi z nauczaniem on-line:

Dobre praktyki_zasady bezpieczeństwa_UODO

Comments are closed.