browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Nauczanie zdalne

Opublikowano przez 25 marca 2020 Możliwość komentowania Nauczanie zdalne została wyłączona

Poniżej znajduje się opis sposobów organizacji zdalnego nauczania w Zespole Szkół Nr 2:

Organizacja kształcenia zdalnego w ZS Nr 2

Comments are closed.