browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Teatr antyczny

Opublikowano przez 7 lutego 2020 Możliwość komentowania Teatr antyczny została wyłączona

3 lutego 2020 r. odbyła się w naszej szkole lekcja teatralna. Znani nam już dobrze od kilku lat aktorzy Teatru Polskiego ze Szczecina – pani Małgorzata Iwańska i pan Mirosław Kupiec, przybliżyli zebranym w auli szkolnej historię teatru, a także przedstawili sylwetki wielkich tragików: Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa.

Ciekawy wykład na temat antyku, zasad obowiązujących w teatrze, ilustrowany był zdjęciami miejsc związanych ze starożytną Grecją. Goście zadawali widzom pytania dotyczące wiadomości o poznanych na wcześniejszych etapach edukacyjnych dramatach antycznych. Pojawiły się oczywiście informacje na temat „Króla Edypa” i „Antygony”.
Kolejnym elementem spotkania było odegranie sceny, w której bohaterka dramatu Sofoklesa – Antygona, rozmawia ze swym wujem Kreonem, tłumacząc mu powody złamania królewskiego rozkazu. Nasi uczniowie byli pod dużym wrażeniem gry aktorskiej i nagrodzili gości brawami.

W dalszej części, tradycyjnie poproszono chętnego ucznia o wspólne odegranie sceny pochodzącej ze sztuki Arystofanesa – komediopisarza greckiego okresu tak zwanej komedii staroattyckiej, najwybitniejszego twórcy gatunku. Kewin Zając z klasy I Technikum Handlowego wspólnie z aktorami Teatru Polskiego sprawił, że widownia bardzo się ożywiła. Żartobliwa scena odegrana wybornie, mimo upływu tylu wieków, nadal bawi i uczy uważnego widza.

Na zakończenie spotkania pan Mirosław podsumował wiadomości na temat genezy teatru antycznego, a także podziękował zebranym za właściwe zachowanie podczas lekcji teatralnej. Zaprosił wszystkich do udziału w proponowanych przez Teatr Polski przedstawieniach.

Agnieszka Kurpiewska

Comments are closed.