browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Nabór na bezpłatne kursy i staże

Opublikowano przez 27 stycznia 2020 Możliwość komentowania Nabór na bezpłatne kursy i staże została wyłączona

Uczniów i uczennice Technikum i Branżowej Szkoły  I Stopnia w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie zapraszamy do udziału w Kursie prawa jazdy kat. B (rozpoczęcie zajęć jesienią 2020 roku – 6 miejsc),  w Kursie spawacza (6 miejsc), Kursie obsługi wózków jezdniowych (20 miejsc) i Kursie obsługi programu sprzedażowo-magazynowego Subiekt GT z elementami obsługi kas fiskalnych.  Formularze rekrutacyjne są do pobrania w sali 218. Wypełnione formularze należy dostarczyć do dnia 7 lutego 2020 roku do sali 218. Każda osoba zakwalifikowana do udziału w ww. kursie musi wziąć także udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz w  płatnym wakacyjnym stażu.

Wiesława Gruszka

Comments are closed.