browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Spotkanie z pracodawcami uczniów

Opublikowano przez 16 grudnia 2019 Możliwość komentowania Spotkanie z pracodawcami uczniów została wyłączona

Kontynuując podjęte w poprzednich latach działania, Zespół Szkół Nr 2 w Choszcznie pragnie w jak najlepszym stopniu współpracować z pracodawcami uczniów. Dlatego też dnia 11.12.2019 r. odbyło się spotkanie robocze, na które zaproszono przedstawicieli Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Choszcznie oraz właścicieli lokalnych firm zatrudniających naszych młodocianych. Było to pierwsze z cyklicznych, planowanych w każdym kolejnym roku, spotkań roboczych.

Tematem spotkania była przede wszystkim analiza aktów prawnych związanych z praktycznym i teoretycznym kształceniem młodocianych. Pracodawcom przekazano materiały Kuratorium Oświaty w Szczecinie pozyskane podczas konferencji koordynującej ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz szkoły kształcące młodocianych. Z kolei pracodawcy przekazali cenne uwagi. Lepsza wymiana informacji między podmiotami spotkania ma wpłynąć na doskonalenie from współpracy.

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie oraz doradca zawodowy, pan Bronisław Mielczarek, dziękują serdecznie Cechowi Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Choszcznie oraz pracodawcom za owocne spotkanie, liczne spostrzeżenia i propozycje oraz zapraszają za rok.

Comments are closed.