browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

“Nobliści Polscy 2019”

Opublikowano przez 13 grudnia 2019 Możliwość komentowania “Nobliści Polscy 2019” została wyłączona

W scenerii ludowej, jako że przypada 95 rocznica przyznania „Chłopom” Władysława Stanisława Reymonta literackiej nagrody Nobla, dnia 10.12.2019 r. odbył się już XVIII Międzyszkolny Konkurs “Nobliści Polscy” poświęcony patronom Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.

Możemy się pochwalić, że w tym roku Starosta Choszczeński, pani Wioletta Kaszak, objęła Konkurs Honorowym Patronatem. Jest to dla nas ważne wyróżnienie.

Rok 2019 jest szczególny dla naszej szkoły, bowiem 10 grudnia w Sztokholmie została wręczona literacka Nagroda Nobla Oldze Tokarczuk. Z prawdziwą przyjemnością składamy jej serdeczne gratulacje i wyrazy uznania. Ta prestiżowa nagroda jest hołdem dla osiągnięć Olgi Tokarczuk. Wśród wybitnych osobistości, których twórczość została doceniona i zapisała się na kartach historii literatury światowej, miejsce polskiej pisarki jest nieprzypadkowe. Już teraz czujemy się wyróżnieni, mogąc obcować z „wyobraźnią narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia”. Ogromnie nas ucieszyła informacja o tym wydarzeniu, jesteśmy pełni uznania. Nasza szkoła nosi zaszczytne imię Noblistów Polskich. Chcielibyśmy powitać Olgę Tokarczuk w gronie naszych patronów: Henryka Sienkiewicza, Marii Skłodowskiej – Curie, Władysława Stanisława Reymonta, Czesława Miłosza, Lecha Wałęsy, Wisławy Szymborskiej, których dorobek kultywujemy jako trwałe dziedzictwo kultury w świecie ciągłych przemian.

XVIII Międzyszkolny Konkurs „Nobliści Polscy” adresowany był do uczniów szkół podstawowych. Swoją obecnością zaszczycili nas reprezentanci:

 • Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie z opiekunką, panią Małgorzatą Szemlij;
 • Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie z opiekunami, panią Elżbietą Wareliś i panem Robertem Korzeniewskim;
 • Szkoły Podstawowej w Dolicach z opiekunkami, paniami Anną Bolechowską i Moniką Zygadło.

Zmagania konkursowe oceniało jury w składzie: pani Irena Rękawiecka-Sadowska – pomysłodawczyni konkursu i wieloletni wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 2, pani Anna Lewicka – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie, pani Maria Mińska – właścicielka księgarni „Pegaz” oraz pan Stefan Szemlij – długoletni dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2.

Konkurs dotyczył „Wielkiej Siódemki” Noblistów Polskich: Marii Skłodowskiej-Curie, Henryka Sienkiewicza, Władysława Stanisława Reymonta, Czesława Miłosza, Lecha Wałęsy, Wisławy Szymborskiej i Olgi Tokarczuk. Uczestnicy rywalizowali o Grand Prix „Pierwszy Szczebel do Nobla”. Przyznano również nagrody za poszczególne konkurencje. Zgodnie z regulaminem konkurs składa się z trzech konkurencji. Pierwsza konkurencja to prezentacja wiedzy o życiu i dokonaniach Noblistów Polskich – w tym roku prezentacji przyświecało hasło: „Zanim zostałem tym, kim zostałem…” – dzieciństwo i młodość polskich Noblistów; druga konkurencja to konkurs na plakat anonsujący artystyczną prezentację życia i dokonań Noblistów Polskich; trzecia konkurencja to artystyczna prezentacja życia i dokonań Noblistów Polskich w dowolnej formie.

Wszystkie drużyny przygotowały się znakomicie. Na uwagę zasługują poprawne merytorycznie, wnikliwe i ciekawe prezentacje. Młodzież udowodniła, że potrafi znajdywać naprawdę interesujące informacje i przekazać je w atrakcyjny sposób, a przy tym korzystać z nowych mediów celowo i z zamierzonym skutkiem. Wykonane w różnych technikach, doskonałe prace plastyczne w formie plakatów znakomicie dopełniały zarówno prezentacje, jak i artystyczne scenki. A świetne scenki, w których pomysłowo montowano teksty liryczne, dialogi, a nawet pantomimę, ze wszech miar mogły się podobać, o czym świadczyły rzęsiste oklaski widowni. Przygotowanie sceniczne młodzieży zasługuje na uznanie, a wszystko wzbogacała wysmakowana scenografia. Dlatego też jury miało o czym debatować. Przewodnicząca, pani Irena Rękawiecka-Sadowska, podziękowała uczestnikom za solidne przygotowanie i podkreśliła, że niektórzy opiekunowie są wierni konkursowi od wielu już lat. Brawa za wytrwałość.

Po przerwie w rywalizacji ogłoszono wyniki XVIII Międzyszkolnego Konkursu “Nobliści Polscy”:

 • Grand Prix “Pierwszy Szczebel do Nobla” – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie;
 • Nagroda Publiczności – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie;
 • I miejsce w konkurencji “Prezentacja wiedzy o życiu i twórczości Noblistów Polskich” – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie;
 • I miejsce w konkurencji “Plakat anonsujący prezentację artystyczną o Noblistach Polskich” – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie;
 • I miejsce w konkurencji “Prezentacja artystyczna o Noblistach Polskich” – Szkoła Podstawowa w Dolicach;
 • Indywidualne nagrody Jury:
  • Kinga Gębarska – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie;
  • Aleksandra Dziedzic – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie;
  • Aleksandra Zwolińska – Szkoła Podstawowa w Dolicach.

Składamy serdecznie podziękowania władzom samorządowym oraz pani Marii Mińskiej za hojny mecenat Konkursu.

Piotr Figas

Fotografie: Piotr Figas

Comments are closed.