browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wojsko w szkole

Opublikowano przez 27 listopada 2019 Możliwość komentowania Wojsko w szkole została wyłączona

26.11.2019 r. naszą szkołę odwiedzili goście z Wojska Polskiego. Reprezentujący 14. Zachodniopomorską Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej, mjr Leszek Jabłko zapoznał naszych uczniów ze specyfiką służby wojskowej, warunkami naboru oraz misją najmłodszej formacji sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Wojskami Obrony Terytorialnej.
Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Stargardzie udzielił wyczerpujących informacji związanych z zawodową służbą wojskową oraz szkolnictwem wojskowym.

Przedstawiona w trakcie prezentacji oferta udziału w ćwiczeniach poligonowych WOT spotkała się z ogromnym zainteresowaniem nie tylko ze strony uczniów, ale także grona pedagogicznego i pracowników szkoły.

Było to pierwsze, ale z pewnością nie ostatnie spotkanie z żołnierzami Wojska Polskiego.

doradca zawodowy
Bronisław Mielczarek

Comments are closed.