browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Opublikowano przez 22 listopada 2019 Możliwość komentowania Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka została wyłączona

Prawa człowieka zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dotyczą każdej osoby od chwili narodzin, a dzieci dodatkowo chronione są prawami zawartymi w Konwencji o Prawach Dziecka. 20 listopada przypada rocznica uchwalenia tego najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych.  Jest to dzień, w którym uwaga wszystkich skierowana jest na dzieci i ich prawa. Tak też było i w naszej szkole. Samorząd Uczniowski przypomniał uczniom ich prawa i przypomniał, że obowiązkiem dorosłych jest dbanie o to, by były one respektowane w domu, szkole i na podwórku. Słowa Janusza Korczaka są wciąż żywe i aktualne: Nie ma dzieci – są ludzie oraz Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już. […]. Lata dziecięce – to życie rzeczywiste, nie zapowiedź.

Edyta Tyburczy-Kujawa

Comments are closed.