browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Jak nie dać się tremie? – warsztaty

Opublikowano przez 26 listopada 2019 Możliwość komentowania Jak nie dać się tremie? – warsztaty została wyłączona

25.11.2019 r. gościliśmy w naszej szkole pracownika działu promocji szczecińskiego oddziału Wyższej Szkoły Bankowej. Pani Magda poprowadziła warsztaty kompetencji społecznych pt. “Wystąpienia publiczne – jak się nie dać tremie?”

Bez wątpienia jedną z kluczowych umiejętności w życiu społecznym i zawodowym jest umiejętność oddziaływania na innych poprzez skuteczne prezentacje i wystąpienia publiczne. Nabycie wprawy w mówieniu do innych wraz z opanowaniem tremy daje nam duże możliwości. Podczas warsztatu uczniowie dowiedzieli się, jak się przygotować i jak panować nad mową ciała, aby trema była czynnikiem mobilizującym, a nie dezorganizującym wystąpienie publiczne.

Spotkanie było niezwykle interesujące. Zdobyte w ten sposób informacje z pewnością zostaną wykorzystane przez naszych uczniów w trakcie czekających ich już niebawem rozmów kwalifikacyjnych, czy też egzaminów ustnych.

doradca zawodowy
Bronisław Mielczarek

Comments are closed.