browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zapytanie ofertowe

Opublikowano przez 30 października 2019 Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe została wyłączona

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami na „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem do pracowni Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie”.

Zapytanie ofertowe (pobierz)

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy  (pobierz)

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (pobierz)

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (pobierz)

Załacznik nr 4 – specyfikacja techniczna (pobierz)

Załącznik nr 5 – projekt umowy (pobierz)

Comments are closed.