browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

Opublikowano przez 16 października 2019 Możliwość komentowania Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych została wyłączona

16 października 2019 r. rozpoczęliśmy prezentację szkolnictwa zawodowego w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. Tego dnia w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich gościliśmy uczniów szkół podstawowych.

Zwiedzanie poprzedzone zostało krótką prelekcją na temat specyfiki kształcenia zawodowego na poziomie technikum i branżowej szkoły I stopnia. Prezentując nasze pracownie obróbki ręcznej, cieplnej, pracowni mechanicznej i CNC, spawalni oraz sali komputerowej, mogliśmy pochwalić się wyposażeniem, które pretenduje do miana technologii przyszłości. Przedstawiając możliwości obrabiarek numerycznych, wprowadziliśmy naszych gości w XXII wiek i najnowocześniejsze technologie. Uczniowie szkół podstawowych w warsztatach szkolnych mogą kształcić się w zawodach: ślusarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń oraz operator obrabiarek skrawających. To jednak tylko wycinek tych umiejętności i tych zawodów, które można zdobyć w Zespole Szkół Nr 2. Branżowa Szkoła I Stopnia to również klasy wielozawodowe. Dziś swoją pracę zaprezentowali kucharze, mechanicy pojazdów samochodowych, stolarze, fryzjerki oraz przetwórcy mięsa.

Swój czas podczas Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych miały również nasze technika: Technikum Ochrony Środowiska i Technikum Handlowe. W ich promocję włączyli się uczniowie poszczególnych typów szkół.

Również jutro warsztaty szkolne są otwarte dla uczniów szkół podstawowych. Zapraszamy na kolejny dzień prezentacji naszej oferty szkolnictwa zawodowego.

Comments are closed.