browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Prelekcja na temat handlu ludźmi

Opublikowano przez 27 października 2019 Możliwość komentowania Prelekcja na temat handlu ludźmi została wyłączona

25 października 2019 r. przebiegał pod hasłem „Nie daj się sprzedać”. Czym jest handel ludźmi i o czym należy pamiętać, aby nie zostać ofiarą tego przestępstwa. To temat zajęć przeprowadzonych w szkole przez policjantów Komendy Powiatowej Policji.

Przestępstwo handlu ludźmi, jako współczesna forma niewolnictwa, stanowi jedną z najcięższych zbrodni, która narusza podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych handel ludźmi jest trzecim, po broni i narkotykach, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie i dotyczy każdego regionu świata. Co roku około 2 milionów ludzi pada ofiarą tego przestępstwa, z czego jedna trzecia to dzieci. Jest to problem, który może dotyczyć każdego, bez względu na płeć czy wiek.

Jak uniknąć problemów związanych z podejmowaniem pracy? Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy? Jakie są metody werbunku, manipulacji i szantażu? Kto najczęściej pada ofiarą handlarzy? Na te i inne pytania odpowiedzieli nam przedstawiciele Policji podczas spotkania.

pedagog szkolny
Edyta Tyburczy-Kujawa

Comments are closed.