browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ogólnopolski sukces Hani Janiak

Opublikowano przez 25 października 2019 Możliwość komentowania Ogólnopolski sukces Hani Janiak została wyłączona

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło w kwietniu 2019 r.  konkurs na MEM internetowy i animację w formacie GIF, dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy pod hasłem: “Narkotyki i dopalacze zabijają” w ramach “Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań <<Razem bezpieczniej>> im. Władysława Stasiaka”. Celem konkursu było uświadomienie młodym ludziom niebezpieczeństw zażywania niedozwolonych “wspomagaczy”.

Na konkurs wpłynęło 578 prac i  niezmiernie miło nam poinformować, że II nagrodę w kategorii memów wywalczyła uczennica naszej szkoły, Hania Janiak z klasy IILOa. Serdecznie gratulujemy, pamiętając, jak trudnym tematem są narkotyki i dopalacze.

 

Comments are closed.