browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

Opublikowano przez 4 października 2019 Możliwość komentowania Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy została wyłączona

To święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku. Data 2 października nie jest przypadkowa – właśnie tego dnia przypada rocznica urodzin Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pioniera filozofii i strategii działania bez przemocy.

Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego A/61/271 z dnia 15 czerwca 2007 r., na mocy której ustanowiono obchody Dnia Bez Przemocy, jest on okazją do „rozpowszechnienia przesłania o unikaniu przemocy, również poprzez edukację i zwiększanie świadomości społecznej”. Rezolucja potwierdza „powszechne obowiązywanie zasady unikania przemocy” oraz pragnienie „by zapewnić kulturę pokoju, tolerancji, zrozumienia i unikania przemocy”.

W Zespole Szkół Nr im. Noblistów Polskich dzień ten obchodzony jest każdego roku. Współpracując w tym zakresie z Komendą Powiatową Policji, dnia 02.10.2019 r. zostały przeprowadzone  zajęcia z uczniami klas I. Przedstawione rodzaje przemocy, sposoby radzenia sobie z agresją i przemocą oraz konsekwencje prawne, stanowiły główny temat pogadanek. Nie zabrakło również wykładu na temat tolerancji. Zwłaszcza wobec osób słabszych, młodszych czy zależnych. Uczniowie poznali, czym jest „Niebieska Karta” i kiedy zostaje wdrożona.

Pedagog szkolny
Edyta Tyburczy-Kujawa

Comments are closed.