browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Spotkanie kadry kierowniczej w ZS Nr 2 W Choszcznie

Opublikowano przez 6 września 2019 Możliwość komentowania Spotkanie kadry kierowniczej w ZS Nr 2 W Choszcznie została wyłączona

W dniach 4-5 września 2019 r. ZS Nr 2 w Choszcznie gościł kadrę kierowniczą ze szkoły partnerskiej Oberstufenzentrum Oder-Spree w Fürstenwalde. Skład oficjalnej delegacji niemieckiej był następujący: dyrektor pan Joachim Schenk, kierownik pan Jörg Höhnow, koordynator projektów pan Uwe Schaffranke. Stronę polską reprezentowali: dyrektor szkoły pani Barbara Ciecierska, wicedyrektor pani Jolanta Pluta, kierownik warsztatów szkolnych pan Janusz Solski oraz pani Teresa Wiśniewska  pełniąca funkcję tłumacza.

Celem spotkania kadry kierowniczej było doprecyzowanie szczegółów projektu ,,Branża metalowa nie zna granic”, którego realizacja została zaplanowana na 2-6 grudnia 2019r.

W ramach wizyty goście zwiedzili szkołę oraz warsztaty szkolne po modernizacji. Wcześniej nasi partnerzy z Niemiec nie mieli okazji zobaczyć starych warsztatów szkolnych. Stąd stwierdzenie naszych gości: ,,My nie byliśmy”. Obecny park maszynowy oraz wyposażenie warsztatów wzbudziły wyjątkowe zainteresowanie niemieckiej kadry. Między innymi panowie mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętności w zakresie spawania wykorzystując symulator spawalniczy.

Kolejny punkt programu stanowiła wizyta w firmie ,,MALMS” w Choszcznie. Nasza polsko- niemiecka kadra została przyjęta przez właściciela firmy pana Mariusza Letkomillera. Pan Letkomiller opowiedział o  swojej działalności w branży metalowej wskazując jednocześnie kierunki produkcji, rynki zbytu oraz nową halę produkcyjną

Podsumowanie spotkania zespołu kadry kierowniczej połączone było z obiadem. Obie strony wyraziły wolę dalszej współpracy, omówiły szczegóły projektu oraz zaplanowały rewizytę w Niemczech.

Teresa Wiśniewska

Comments are closed.