browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Opublikowano przez 6 września 2019 Możliwość komentowania Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 została wyłączona

Dzień 02.09.2019 r. był wyjątkowy. Tego dnia rozpoczęliśmy rok szkolny 2019/2010, ale upamiętniliśmy również 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Okrągła rocznica stała się bodźcem do szczególnej inicjatywy. Włączyliśmy się w akcję “Przerwany marsz…” zapoczątkowaną przez Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Celem akcji było symboliczne dokończenie, przerwanego przez wybuch II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Solidaryzując się z akcją, zaprosiliśmy do szkoły seniorów – Dzieci Wojny. Nasze zaproszenie przyjęli: pani Teresa Maciupa, państwo Maria i Józef Gigiel, pułkownik Waldemar Kaszuba, Przyjacidel Szkoły, pan Jerzy Białach.

Odwiedzili nas również przedstawiciele władz samorządowych, służb i instytucji pod przywództwem Starosty Choszczeńskiego, pani Wioletty Kaszak.

Apel przygotowany został przez uczniów szkoły, którzy w okolicznościowych pieśniach, wierszach i narracji ukazali kataklizm, jakim była II wojna światowa, oraz przywitali uczniów klas pierwszych. Bo im należy się szczególna uwaga jako pokoleniu, które musi dziedziczyć najwyższe wartości naszych przodków.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w swoim przemówieniu przywitała wszystkich gości i wychowawców klas pierwszych:

  • klasy I Liceum Ogólnokształcącego – panią Agnieszkę Kasperczuk;
  • klasy I Technikum Handlowego – panią Joannę Korzeniewską;
  • klasy I Technikum Ochrony Środowiska – panią Małgorzatę Brzustowicz;
  • klasy IA Branżowej Szkoły I stopnia – pana Marka Sznitowskiego;
  • klasy IB Branżowej Szkoły I stopnia – panią Agnieszkę Stankowską;
  • klasy IC Branżowej Szkoły I stopnia – panią Teresę Wiśniewską;
  • klasy ID Branżowej Szkoły I stopnia – panią Anetę Tuszyńską-Parol.

Pani dyrektor nakreśliła kierunki działania szkoły w roku 2019/2020 i życzyła wszystkim udanego roku szkolnego.

Z kolei Starosta Choszczeński, pani Wioletta Kaszak, podziękowała za apel i podkreśliła rolę samorządu lokalnego w łagodzeniu różnorodnych konfliktów. Życzyła również wszystkim uczniom i nauczycielom wytrwałości w nowym roku szkolnym.

Na koniec uroczystości wręczono nagrodę za całoroczną pracę klas w poprzednim roku szkolnym. Konkurs Gospodarz Szkoły wygrała klasa IIITOŚ z wychowawcą, panią Edytą Tyburczy-Kujawą. Gratulujemy!

Po zakończonym apelu goście zostali zaproszeni do biblioteki szkolnej, gdzie wcześniej przygotowano wystawę poświęconą 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wystawa, której poszczególne elementy nawiązywały do bohaterskiej walki żołnierzy i tragicznych losów ludności cywilnej w czasie kampanii wrześniowej 1939 r., wprowadziła uczestników spotkania w nastrój wspomnień.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie naszej szkoły, dla których możliwość porozmawiania z osobami, które przeżyły wojnę, była cennym doświadczeniem. Młodzi ludzie z uwagą słuchali słów seniorów, przywoływanych wspomnień, często bolesnych, traumatycznych, wywołujących do dzisiaj duże emocje i łzy mimo upływu wielu dziesiątek lat. Słowa, które popłynęły, spowodowały powrót do czasów, o których pewnie seniorzy chcieliby zapomnieć, ale nie mogą, nie potrafią, bo wydarzenia tamtych dni i lat wycisnęły piętno tak duże, że nie jest możliwe jego zatarcie. Seniorzy stali się świadkami historii, by dać świadectwo młodym pokoleniom, którzy będą budować naszą przyszłość. Młodzież mogła usłyszeć o dramatycznej walce o każdy dzień, walce o podstawowe codzienne potrzeby: pożywienie, wodę. Poczucie bezpieczeństwa stało się towarem deficytowym, a każdy dzień walką o przetrwanie dla siebie i najbliższych. Dzieci Wojny z dnia na dzień stały się dorosłymi ludźmi i mimo niewielu lat swojego życia doświadczyły wiele złego i widziały zbyt wiele: zastrzelenie członków swojej rodziny przez hitlerowskich żołnierzy, wywiezienie do obozu koncentracyjnego, wywózkę w głąb ZSRR. Głos zabierały osoby, które urodziły się pod koniec wojny i jej nie pamiętały. Wojna jednak zabrała im to, co dziecko ma najcenniejsze: mamę i tatę. Te osoby dotkliwie odczuły w dorosłym życiu brak ciepłego głosu mamy, zatroskanej twarzy taty.

2. września 2019 r. w bibliotece szkolnej Zespołu Szkól Nr 2 zaczął się wyjątkowy międzypokoleniowy dialog, będący cennym doświadczeniem dla młodych ludzi. Celem tego spotkania było także ocalenie wspomnień o tych dramatycznych wydarzeniach, ponieważ jest to naszym obowiązkiem i ma stać się przestrogą oraz nauką, aby nigdy więcej żadne dziecko i dorosły nie doświadczył tego, co niesie za sobą wojna: strach, okrucieństwo, ból, rozpacz, śmierć.

Zapraszamy do gromadzenia wspomnień ludzi pamiętających czasy II wojny światowej i prezentowania ich na łamach naszej strony internetowej, bowiem „naród, który traci pamięć, traci sumienie”. (Zbigniew Herbert)

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 przygotowali: Kaja Ignatowicz IIILOa, Patrycja Eljasz IILOa, Magdalena Jaszkiewicz IIITOŚ, Weronika Rusiecka IITH, Laura Simińska ILOa.

Beata Zgorzelska i Piotr Figas

Relacja E-CHO Telewizji Choszczno

Fotografie: Piotr Figas

Comments are closed.