browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Prawo jazdy – zapytanie ofertowe

Opublikowano przez 16 września 2019 Możliwość komentowania Prawo jazdy – zapytanie ofertowe została wyłączona

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (pobierz)

Załącznik nr 2 – oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach (pobierz)

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (pobierz)

Załącznik nr 4 – doświadczenie wykonawcy (pobierz)

Załącznik nr 5 – umowa prawa jazdy  (pobierz)

Załącznik nr 6 – zapytanie ofertowe  (pobierz)

 

 

Comments are closed.