browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wioski o stypendium w ramach projektu unijnego

Opublikowano przez 30 sierpnia 2019 Możliwość komentowania Wioski o stypendium w ramach projektu unijnego została wyłączona

Uczestnicy i uczestniczki projektu “Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – II edycja” do dnia 6 września 2019 roku można składać wnioski o stypendium w ramach projektu unijnego. Formularze zgłoszeniowe na stypendium można pobrać w sali 218.

Comments are closed.