browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wyniki matury 2019

Opublikowano przez 3 lipca 2019 Możliwość komentowania Wyniki matury 2019 została wyłączona

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
EGZAMINÓW MATURALNYCH
ODBĘDZIE SIĘ
04 LIPCA 2019 r.
OD GODZINY 14:00 DO 16:00
W KANCELARII SZKOŁY

Comments are closed.