browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Uroczyste zakończenie roku 2018/2019

Opublikowano przez 21 czerwca 2019 Możliwość komentowania Uroczyste zakończenie roku 2018/2019 została wyłączona

Podsumowanie roku dydaktycznego zawsze jest trudne. Trzeba bowiem w niewielu słowach i w ograniczonym czasie streścić to, czym żyła szkoła przez cały, długi rok. W związku z tym należy wybrać ze wszystkich możliwych zdarzeń te, które w jakiś sposób będą stanowiły punkt odniesienia dla przyszłości. Uroczysty apel dnia 19.06.2019 r. był właśnie takim rzetelnym skrótem. Nie znaczy to jednak, że zabrakło emocji. Nie zabrakło, tym bardziej, że żegnaliśmy ostatni rocznik Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Absolwenci tej szkoły to pierwszej klasy fachowcy, czego dowodem liczne nagrody, w tym, szczególnie cenione przez społeczność Zespołu Szkół Nr 2, nagrody pracodawców.

W tym najważniejszym dniu odwiedzili nas przedstawiciele władz samorządowych, służb, pracodawców, zaprzyjaźnionych szkół, instytucji, organizacji, rodzice, którym bardzo serdecznie dziękujemy. Wasza obecność pokazuje, że nie pracujemy w izolacji. Pracujemy dla Powiatu Choszczeńskiego, z czego jesteśmy niezmiernie dumni.

W roku szkolnym 2018/2019 żegnaliśmy ostatnich absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej:

 • klasę IIIA, której wychowawczynią była pani Aneta Tuszyńska-Parol;
 • klasę IIIB, której wychowawczynią była pani Teresa Wiśniewska;
 • klasę IIIC, której wychowawczynią była pani Irena Kwaśna.

Żeby czas się nie dłużył, przygotowaliśmy apel zgodnie z naszymi standardami, na które składają się między innymi występy artystyczne. Miło nam poinformować, że czas swoimi pieśniami umilił Jakub Skory, absolwent klasy IV Technikum Budowlanego. Chłopak ten, w oczekiwaniu na wynik matury i na podjęcie studiów, odwiedza często szkołę, co jest dla nas dowodem, jak bardzo nasi uczniowie są z nami zżyci. Mamy nadzieję, że Kuba się podobał.

Ale nie tylko artystyczne popisy stanowią o walorach szkoły. Liczy się przede wszystkim solidne kształcenie zawodowe, o czym w swoim przemówieniu mówiła dyrektor, pani Barbara Ciecierska. To właśnie możliwość zdobycia cenionego fachu jest magnesem przyciągającym młodych ludzi do ZS Nr 2. A w roku szkolnym 2018/2019 odnotowaliśmy znaczące osiągnięcie – całkowitą modernizację warsztatów szkolnych. Teraz istnieje tam możliwość kształcenia aż w trzech zawodach: ślusarza, mechanika – montera maszyn i urządzeń oraz operatora obrabiarek skrawających. Wszystkie te zawody, wzbogacone projektami unijnymi, stwarzają bardzo wysokie szanse zatrudnienia. Pani dyrektor, chwaląc kształcenia zawodowe, nie zapomniała o naszym liceum, wszystkim życzyła udanych wakacji i serdecznie zapraszała na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Na koniec wraz z Przyjacielem Szkoły, panem Jerzym Białachem, wręczyła klasie I Technikum Handlowego i wychowawcy, panu Piotrowi Figasowi, pamiątkowy obraz za zwycięstwo w organizowanym w dniu Święta Szkoły teście o polskich laureatach Nagrody Nobla i 30-tej rocznicy wyborów 4-go czerwca 1989 r.

Wicestarosta Choszczeński, pan Paweł Szuber, w swoim przemówieniu podkreślił wielkie znaczenie praktycznej mądrości życiowej. Wyniki szkolne są bardzo ważne, ale jeszcze ważniejszy jest dynamizm i rozsądek życiowy, umiejętność trafnego wyboru i umiejętność podejmowania decyzji. My, w Zespole Szkół Nr 2, odbieramy te słowa z wielkim zadowoleniem, ponieważ jako szkoła, do której dojeżdżają uczniowie z najdalszych zakątków powiatu, na co dzień zmagamy się z barierami, które trzeba koniecznie przezwyciężać, aby służyć naszym uczniom. Dziękujemy.

W imieniu społeczności szkolnej Zespołu Szkół Nr 2 absolwentów pożegnała Aleksandra Ignatowicz z klasy IILOa, która życzyła im znalezienia wymarzonej pracy i chęci podjęcia dalszej nauki, a wszystkim – udanych wakacji.

Szczególnie uroczystym momentem było wręczenia nagród najlepszym uczniom i absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Stypendium Powiatu Choszczeńskiego za rok szkolny 2018/2019 otrzymali uczniowie i absolwenci:

 • Za osiągnięcia naukowe:
  • Julia Nalewska, klasa ITH;
  • Marta Talaga, klasa IIITOŚ;
  • Wiktoria Talaga, klasa IVTOŚ.
 • Za osiągnięcia artystyczne:
  • Emilia Bok, klasa ILOA;
  • Oskar Kurpiński, klasa IITOŚ;
  • Jakub Skory, klasa IVTB;
  • Łukasz Sieklucki, klasa IVTB.
 • Za osiągnięcia sportowe:
  • Marcel Witkowski, klasa ITH.

Wyniki edukacyjne absolwentów to nie tylko efekt osobistej pracy i wysiłku nauczycieli. Swój sukces zawdzięczają oni również rodzicom i opiekunom. Bez ich opieki i troski zdobycie wykształcenia byłoby niemożliwe. Najlepszych absolwentów uhonorowano nagrodami ufundowanymi przez Powiat Choszczeński – organ prowadzący szkołę. Rodzicom i opiekunom zostały wręczone listy gratulacyjne o treści:

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna oraz cała Społeczność Szkolna Zespołu Szkół Nr 2 imienia Noblistów Polskich w Choszcznie pragną złożyć Państwu wyrazy uznania i szacunku za wychowanie córki/syna. Uczennica/uczeń niejednokrotnie swoimi wynikami w nauce i osiągnięciami sławił imię szkoły i przysparzał dumy pedagogom. Życzymy dalszych sukcesów, a za trud włożony w proces wychowania serdecznie dziękujemy.

 • Najlepsze wyniki w klasie IIIB za cały cykl kształcenia uzyskali:
  • Kacper Głuchowski. List gratulacyjny otrzymali państwo Janina i Ryszard Głuchowscy;
  • Krzysztof Skibiński. List gratulacyjny otrzymała pani Aldona Skibińska;
 • Najlepsze wyniki w klasie IIIC za cały cykl kształcenia uzyskali:
  • Dominika Czaja. List gratulacyjny otrzymali pani Daria Wiśniewska i pan Ryszard Czaja;
  • Kacper Migdalski. List gratulacyjny otrzymali państwo Anna i Ireneusz Migdalscy;
  • Marcin Kałużny. List gratulacyjny otrzymali państwo Katarzyna i Zbigniew Kałużni;
  • Jakub Rajtarowski. List gratulacyjny otrzymali państwo Magdalena i Mariusz Rajtarowscy;
  • Konrad Zajączkowski. List gratulacyjny otrzymali państwo Małgorzata i Edward Zajączkowscy.

Nagrodę za najlepsze wyniki na warsztatach szkolnych otrzymał:

 • Absolwent klasy IIIA Kamil Wasilewski kształcący się w zawodzie ślusarz.

Najlepsi uczniowie, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, zostali uhonorowania nagrodami  Starosty Choszczeńskiego, pani Wioletty Kaszak:

  • Anna Sroczyńska, klasa IILOA;
  • Weronika Rusiecka, klasa ITH;
  • Marta Talaga klasa IIITOŚ;
  • Alicja Tuszyńska, klasa IILOA;
  • Patrycja Eljasz, klasa ILOA;
  • Julia Nalewska, klasa ITH;
  • Paulina Więckowska, klasa ITH.

Nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce ufundowane przez Radę Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie otrzymali:

 • w Liceum Ogólnokształcącym:
  • Michalina Hyba, klasa ILOA;
  • Nikola Świtała, klasa ILOA;
  • Zuzanna Tasak, klasa ILOA;
  • Nikola Kuś, klasa ILOA;
  • Aleksandra Ignatowicz, klasa IILOA;
  • Bartosz Staruch, klasa IILOA.
 • w Technikum Budowlanym:
  • Krystian Szandała, klasa IIITB.
 • w Technikum Handlowym:
  • Aleksandra Napieraj, klasa ITH;
  • Klaudia Pietrakowska, klasa ITH;
  • Paweł Cichowski, klasa IITH;
  • Karolina Demska, klasa IIITH.
 • w Technikum Ochrony Środowiska:
  • Magdalena Jaszkiewicz, klasa IITOŚ;
  • Mateusz Subocz, klasa IITOŚ;
  • Oskar Kurpiński, klasa IITOŚ;
  • Natalia Michniewicz, klasa IITOŚ;
  • Oskar Glegoła, klasa IITOŚ;
  • Jakub Wróblewski, klasa IITOŚ;
  • Patrycja Musiałek, klasa IIITOŚ;
  • Milena Skwara, klasa IIITOŚ.
 • w Branżowej Szkole I Stopnia:
  • Dominika Potaczek, klasa IIB;
  • Patrycja Kaźmierczak, klasa IIB;
  • Greta Eljasz, klasa IIB.

Nagrodę Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Choszcznie za godne reprezentowanie Szkoły w Poczcie Sztandarowym Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich otrzymał:

  • absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej z klasy IIIB Kacper Głuchowski.

Nagrodę Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Choszcznie za osiągnięcia artystyczne otrzymał:

  • absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej z klasy IIIB Kacper Głuchowski.

Upominki z rąk pani Wioletty Kaszak, Starosty Choszczeńskiego, za współpracę ze Starostwem Powiatowym w Choszcznie przy organizowaniu imprez powiatowych otrzymali:

  • Iwona Knap, klasa ILOA;
  • Klaudia Kudra, klasa ILOA;
  • Eryk Thiel, klasa ILOA;
  • Weronika Florczak, klasa IILOA;
  • Ewelina Salomon, klasa IILOA;
  • Oskar Glegoła, klasa IITOŚ;
  • Oskar Kurpiński, klasa IITOŚ;
  • Paweł Korzeniowski, klasa IITOŚ;
  • Paweł Cichowski, klasa IITH;
  • Cezary Pankowski, klasa IIITH;
  • Kacper Bołociuch, klasa IIITB;
  • Damian Wietrzycki, klasa IIITB.

Nagrody Prezesa Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku za najwyższą frekwencją w poszczególnych typach szkół otrzymali:

  • Oskar Glegoła, klasa IITOŚ;
  • Weronika Rusiecka, klasa ITH;
  • Patrycja Kaźmierczak, klasa IIB BSISt ;
  • Eryk Thiel, klasa ILOA;
  • Damian Fraszczyk, klasa IIITB.

Nagrody za działalność w Samorządzie Uczniowskim otrzymali:

  • Patrycja Eljasz, klasa ILOA;
  • Aleksandra Ignatowicz, klasa IILOA;
  • Weronika Rusiecka, klasa ITH;
  • Paulina Więckowska, klasa ITH;
  • Paweł Cichowski, klasa IITH;
  • Paweł Korzeniowski, klasa IITOŚ;
  • Oskar Kurpiński, klasa IITOŚ;
  • Cezary Pankowski, klasa IIITH.

Nagrody za osiągnięcia sportowe otrzymali:

  • Julia Wróbel, klasa ILOA;
  • Jacek Kobus, klasa IIIA;
  • Kacper Dubowik, klasa IIIA;
  • Kacper Migdalski, klasa IIIC.

Książki spawacza oraz świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza otrzymują uczniowie i absolwenci, którzy zdobyli te uprawnienia, biorąc udział w projekcie “Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” finansowanym ze środków Funduszy Europejskich:

  • Damian Fraszczyk, klasa IIITB;
  • Michał Wiśniewski, klasa IIITB;
  • Kacper Stańczyk, klasa IIIA;
  • Kamil Wasilewski, klasa IIIA;
  • Jakub Wesoły, klasa IIIA.

Nagrody za aktywny udział w realizacji projektu w ramach Polsko–Niemieckiej Współpracy Młodzieży otrzymali:

 • Projekt “Jak pokonać bariery językowe” – uczestnicy projektu, uczniowie klasy ILOA:
  • Patrycja Eljasz;
  • Szymon Górski;
  • Iwona Knap;
  • Klaudia Kudra;
  • Eryk Thiel.
 • Projekt “Maszyny sterowane numerycznie mają przyszłość” – uczestnicy projektu, absolwenci klasy IIIA Zasadniczej Szkoły Zawodowej:
  • Kamil Paczos;
  • Jakub Szymanek;
  • Kamil Wasilewski;
  • Jakub Wesoły.

Nagrody dla absolwentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki na zajęciach praktycznych, przygotowali pracodawcy:

 • Rafał Wypych otrzymał nagrodę pani Małgorzaty Dutkowskiej, właścicielki firmy „PPUH MARGO Bierzwnik”. Nagrodę wręczył Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Choszcznie, pan Eugeniusz Nykiel oraz dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska;
 • Dawid Nowakowski, Marcin Wojdak i Piotr Partyka otrzymali nagrody pana Janusza Bykowskiego, właściciela Zakładu Produkcyjno-Handlowo-Usługowego w Reczu. Nagrodę wręczył Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Choszcznie, pan Eugeniusz Nykiel oraz dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska;
 • Milena Stolarek otrzymała nagrodę pana Mariusza Kamińskiego. właściciela firmy MAXAN w Wardyniu. Nagrodę wręczył fundator oraz dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska;
 • Aleksander Kilan otrzymał nagrodę pani Doroty Florczyk, Prezesa Zarządu ARBA w Choszcznie. Nagrodę wręczyła fundatorka oraz dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska;
 • Julia Pialik, Kinga Kostyra, Kacper Głuchowski i Szymon Słowik,  otrzymali nagrodę pana Pawła Kmiecia, właściciela firmy Usługi Gastronomiczne w Choszcznie. Nagrodę wręczył Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Choszcznie, pan Eugeniusz Nykiel  oraz dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska;
 • Dariusz Stasiak otrzymał nagrodę pana Tomasza Miercika, właściciela Zakładu Usługowego Stacja Kontroli Pojazdów w Bierzwniku. Nagrodę wręczył Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Choszcznie, pan Eugeniusz Nykiel  oraz dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska;
 • Wiktor Matys otrzymał nagrodę pana Krzysztofa Korala, właściciela Gospodarstwa Rolnego w Chłopowie. Nagrodę wręczyli: dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska oraz doradca zawodowy w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, pan Bronisław Mielczarek;
 • Piotr Dubowik otrzymał nagrodę Zarządu PSS SPOŁEM w Choszcznie. Nagrodę wręczyła Pełnomocnik Zarządu PSS SPOŁEM w Choszcznie, pani Roksana Kurzepa oraz dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska;
 • Dominika Czaja otrzymała nagrodę pani Haliny Biłyk, właścicielki Studium Fryzjerskiego w Choszcznie. Nagrodę wręczyła fundatorka oraz dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska;
 • Mateusz Wadowski otrzymał nagrodę pana Mariusza Kobierzewskiego, właściciela Warsztatu Samochodowego w Choszcznie. Nagrodę wręczyli: dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska oraz doradca zawodowy w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, pan Bronisław Mielczarek;
 • Jakub Rajtarowski, Eryk Rusek i Konrad Zajączkowski otrzymali nagrody firmy FOL-TRANS K.J. Follendorf. Nagrodę wręczył przedstawiciel firmy, pan Adrian Krzykaczewski oraz dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska;
 • Marcin Kałużny otrzymał nagrodę Starszego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Choszcznie, pana Eugeniusza Nykla. Nagrodę wręczył fundator oraz dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska;
 • Patryk Betler i Kacper Migdalski otrzymali nagrody pana Piotra Groblicy, właściciela firmy Naprawa samochodów ciężarowych osobowych i sprzętu rolniczego „U HAREGO” w Drawnie. Nagrodę wręczyli: dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska oraz doradca zawodowy w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, pan Bronisław Mielczarek.

Koniec uroczystości był bardzo podniosły. Wielokrotnie nagradzany Kacper Głuchowski z IIIB zwrócił się do nauczycieli, pracodawców, rodziców i swoich kolegów, by podziękować za wszystko, czego doświadczył. W swoim przemówieniu wypunktował mocne strony placówki, co nas bardzo cieszy, bo taki głos absolwenta bardzo się liczy. Następnie absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej mieli chwilę czasu, żeby wręczyć kwiaty i pożegnać swoich nauczycieli. Ze wszystkim znakomicie zdążyli i niejedna łza zakręciła się w oku.

Tak zakończyło się spotkanie w hali sportowej. Goście udali się do czytelni szkolnej, by w spokoju porozmawiać przy kawie czy herbacie, a wiara szkolna ruszyła do klas po świadectwa.

Serdecznie dziękujemy naszym gościom i zapraszamy do szkoły na każdą uroczystość. Najbliższa to uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020.

Uroczysty apel został przygotowany przez panią Agnieszkę Kurpiewską. Apel prowadziły Patrycja Eljasz z ILOa i Aleksandra Ignatowicz z IILOa.

Fotografie: Edyta Tyburczy-Kujawa i Piotr Figas

Comments are closed.