browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Lekcja historii: Ludzie wolności

Opublikowano przez 26 maja 2019 Możliwość komentowania Lekcja historii: Ludzie wolności została wyłączona

30. rocznica obrad Okrągłego Stołu i wyborów czerwcowych skłania do poznania bliżej wydarzeń, które stały się przełomowymi w historii najnowszej Polski. Skomplikowane losy powojennej historii PRL zakończone zostały negocjacjami i w konsekwencji podjętymi decyzjami wprowadzającymi Polskę w nowy etap dziejów naszego państwa.

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich 22.05.2019 r. uczestniczyli w niezwykłej lekcji muzealnej. Na zaproszenie Muzeum Narodowego w Szczecinie uczniowie klasy ILO, ITH, IILO i IITH uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w szczecińskim Centrum Dialogu “Przełomy”. Uczniowie zapoznawali się z najnowszą historią Polski, wysłuchując prelekcji oraz oglądając wystawy w kolejnych 13 przestrzeniach muzealnych poświęconych każdemu etapowi naszych dziejów po 1945 r.

Ostatni etap ukazanej historii to Obrady Okrągłego Stołu i skutki tego wydarzenia. Tu na uczniów czekała niespodzianka, a mianowicie spotkanie ze świadkiem historii, posłem na Sejm I, II i III kadencji i zarazem uczestnikiem wielu wydarzeń w powojennej historii; rozpoczynając od 1968 r., poprzez tworzenie ruchu solidarnościowego w Polsce od 1980 r., aż po uczestnictwo w budowie społeczeństwa obywatelskiego w byłych republikach radzieckich. Pan Włodzimierz Puzyna – bohater spotkania i świadek historycznych przemian, nie tylko opowiedział o wydarzeniach, w których uczestniczył, ale także odpowiadał na pytania słuchaczy.

Lekcja była interesująca i z pewnością przybliżyła słuchaczom drogę Polski do wolności. Po zakończeniu lekcji muzealnej uczniowie mogli zobaczyć replikę okrągłego stołu umieszczoną na Placu Solidarności oraz zapoznać się z informacjami o uczestnikach negocjacji z 1989 r., których biogramy zostały zaprezentowane na blacie stołu.

Zdobyta wiedza pozwala na zrozumienie sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej naszego kraju w 2019 r. oraz utrwala pamięć o wartościach, które zadecydowały o pokojowej, przełomowej i całkowitej transformacji państwa, w którym obecnie żyjemy.

Beata Zgorzelska

Comments are closed.