browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Drzwi Otwarte 2019

Opublikowano przez 24 maja 2019 Możliwość komentowania Drzwi Otwarte 2019 została wyłączona

17 maja 2019r. w Zespole Szkół Nr 2 odbyły się po raz kolejny Drzwi Otwarte. Były one jednak inne od poprzednich. Odwiedziły nas dwa roczniki młodzieży z Powiatu Choszczeńskiego: przyszli absolwenci szkół podstawowych i gimnazjalnych. Każdy miał możliwość zaczerpnięcia informacji na temat oferowanych kierunków kształcenia,  obejrzenia pracowni przedmiotowych, laboratoriów językowych czy hali sportowej. Przybyłych oprowadzała młodzież ucząca się w naszej szkole. Dużym powodzeniem cieszyła się prezentacja Branżowej Szkoły I Stopnia, w którą bardzo aktywnie zaangażowali się lokalni pracodawcy. Tutaj można było dokonać degustacji wytworów pracy m.in. naszych piekarzy, cukierników i kucharzy. Pobyt miał charakter gry dydaktycznej. Każdy otrzymał indeks, w którym zapisywał odpowiedzi na pytania związane z oglądanym miejscem. Na koniec na wszystkich czekała słodka nagroda.

Po raz pierwszy młodzież miała okazję obejrzeć zmodernizowane warsztaty szkolne, w których kształcą się przyszli ślusarze. Od przyszłego roku szkolnego uruchomione zostaną tam dodatkowo dwa nowe kierunki: mechanik monter maszyn i urządzeń oraz operator obrabiarek skrawających. Szczególną uwagę uczniowie zwrócili na nowoczesny sprzęt. A było co oglądać, gdyż zakupiono tam wyposażenie oraz oprogramowanie dla pięciu pracowni:

  • obrabiarek CNC,
  • spawalniczej,
  • obróbki ręcznej,
  • obróbki cieplnej,
  • obróbki mechanicznej.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się przede wszystkim frezarka i tokarka CNC. Odwiedzający byli zadowoleni, że w Choszcznie mają już możliwość kształcenia się na tak nowoczesnym sprzęcie i w tak ładnym budynku (wartość całego projektu wyniosła 5 176 066,68 zł).

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację Drzwi Otwartych. Tegorocznych  absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych zachęcamy do kontynuowania nauki w murach naszej szkoły.

Comments are closed.