browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zapytanie ofertowe

Opublikowano przez 1 kwietnia 2019 Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe została wyłączona

Zapytanie ofertowe  dotyczące usługi przewozu uczniów w ramach projektu 8.6 “Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – II edycja”.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe   (pobierz)

Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (pobierz)

Formularz ofertowy (pobierz)

Umowa na przewozy (pobierz)

Oświadczenie (pobierz)

 

Comments are closed.