browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zakończenie nauki absolwentów 2019

Opublikowano przez 30 kwietnia 2019 Możliwość komentowania Zakończenie nauki absolwentów 2019 została wyłączona

Dnia 26.04.2019 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów rocznika 2019. Podniosłe chwile uświetnili znakomici goście. Zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych, służb, instytucji, licznie na uroczystość stawili się rodzice absolwentów. Serdecznie dziękujemy za przybycie.

W roku 2019 szkołę ukończyli uczniowie następujących klas:

 • Liceum Ogólnokształcącego – wychowawczyni, pani Agnieszka Kasperczuk;
 • Technikum Handlowego – wychowawczyni, pani Joanna Korzeniewska;
 • Technikum Ochrony Środowiska – wychowawczyni, pani Małgorzata Brzustowicz;
 • Technikum Budowlanego – wychowawca, pan Mariusz Spychaj.

W czasie uroczystości o wartości edukacji młodego pokolenia, przyjaźni i mądrym wyborze przyszłej drogi życiowej wypowiadały się Starosta Choszczeński, pani Wioletta Kaszak oraz dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska. Absolwentów w imieniu społeczności szkolnej pożegnała Aleksandra Ignatowicz z IILOa, a ostatnie słowo należało do absolwentów, którzy wygłosili krótkie, ale wzruszające pożegnania.

Najlepsi absolwenci zostali uhonorowani nagrodami. Byli to uczniowie uzyskujący najwyższą średnią, samorządowcy, sportowcy.

 • Nagrodę Starosty Choszczeńskiego, pani Wioletty Kaszak, otrzymali:

  • Natalia Rosłon IVTH oraz rodzice, państwo Jadwiga i Andrzej Rosłon;
  • Alicja Polak IIILOa oraz rodzice, państwo Dorota i Leszek Polak;
  • Sandra Stolarz IVTOŚ oraz rodzice, państwo Adrianna i Robert Stolarz;
  • Oliwia Brzezińska IVTOŚ oraz mama, pani Aneta Brzezińska;
  • Wiktoria Talaga IVTOŚ oraz rodzice, państwo Jolanta i Zbigniew Talaga;
  • Natalia Zaczkiewicz IVTOŚ oraz rodzice, państwo Monika i Andrzej Zaczkiewicz;
  • Aleksandra Józefiak IIILOa oraz rodzice, państwo Małgorzata i Jacek Józefiak.

Nagrody wręczyli: Starostę Choszczeński, pani Wioletta Kaszak; dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska i wychowawcy.

 • Nagrodę Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie otrzymali:

  • Michalina Mizielińska IVTOŚ oraz rodzice, państwo Sylwia i Krzysztof Mizielińscy;
  • Aleksandra Piasecka IVTH oraz rodzice, państwo Urszula i Krzysztof Piaseccy;
  • Sara Ciesielska IIILOa oraz rodzice, państwo Ewelina i Norbert Ciesielscy;
  • Nikola Piotrowska IIILOa oraz mam, pani Joanna Wińczyk;
  • Milena Królikowska IVTH oraz rodzice, Wacława Suchocka i Krzysztof Królikowski.

Nagrody wręczyli: Przewodniczący Rady Powiatu Choszczeńskiego, pan Eugeniusz Nykiel; dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska i wychowawcy klas.

 • Nagrodę Burmistrza Choszczna, pana Roberta Adamczyka, otrzymali:

  • Magdalena Naskręt IVTH oraz mama, pani Dorota Naskręt;
  • Nikola Kowal IIILOa oraz rodzice, państwo Monika i Krystian Kowal;
  • Daria Sawicka IIILOa oraz rodzice, państwo Olga i Albert Sawiccy;
  • Adam Awadziun IIILOa oraz rodzice, państwo Ewa i Andrzej Awadziun;
  • Daria Juszczyk IVTHoraz rodzice, państwo Justyna i Jarosław Juszczyk.

Nagrody wręczyli: Burmistrza Choszczna, pan Robert Adamczyk; dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska i wychowawcy klas.

 • Nagrodę Burmistrza Recza, pana Wiesława Łońskiego, otrzymali:

  • Łukasz Sieklucki IVTB oraz rodzice, państwo Bożena i Henryk Siekluccy;
  • Jakub Skory IVTB oraz rodzice, państwo Katarzyna i Zdzisław Skory;
  • Izabela Gabryszak IIILOa oraz mama, pani Renata Gabryszak.

Nagrody wręczyli: Burmistrz Recza, pan Wiesław Łoński; dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska i wychowawcy klas.

 • Nagrodę Wójta Bierzwnika, pani Anety Kołudy, otrzymali:

  • Monika Lorencka IVTH oraz rodzice, państwo Julita i Sławomir Lorenccy;
  • Marcin Kowalski IVTH oraz mama, pani Jolanta Kowalska.

Nagrody wręczyli: dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska i wychowawca klasy.

 • Nagrodę Wójta Krzęcina, pana Bogdana Brzustowicza, otrzymała:

  • Michalina Simińska IVTH oraz rodzice, państwo Monika i Ireneusz Simińscy.

Nagrodę wręczyli: Wójt Krzęcina, dr Bogdan Brzustowicz; dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska i wychowawca klasy.

 • Nagrodę od Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Choszcznie otrzymali:

  • Gabriela Lech IVTOŚ oraz rodzice, państwo Agnieszka i Adam Lech;
  • Nikolina Duda IVTOŚ oraz rodzice, państwo Sylwia i Franciszek Duda;
  • Marta Lewicka IVTOŚ oraz rodzice, państwo Anna i Robert Lewiccy.

Nagrody wręczyli: kierownika warsztatów szkolnych, pan Janusz Solski; dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska i wychowawca klasy.

 • Nagrodę Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie za najwyższą frekwencję w całym cyklu kształcenia wśród uczniów klas maturalnych otrzymała:

  • Aleksandra Piasecka IVTH, uzyskana frekwencja w całym cyklu kształcenia 99%.

Nagrodę wręczyli: Członek Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, pan Mariusz Jabłoński; dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska i wychowawca klasy.

 • Nagrodę za godne reprezentowanie Szkoły w Poczcie Sztandarowym Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich otrzymały:

  • Aleksandra Piasecka IVTH;
  • Nikola Staszczyk IVTB.

Nagrodę wręczyła dyrektora szkoły, pani Barbara Ciecierska.

 • Nagrodę Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Choszcznie za działalność w Samorządzie Uczniowskim otrzymali:

  • Alicja Polak IIILOa;
  • Oliwia Zawiła IIILOa;
  • Aleksandra Piasecka IVTH;
  • Natalia Rosłon IVTH;
  • Oliwia Brzezińska IVTOŚ;
  • Wiktoria Talaga IVTOŚ;
  • Łukasz Sieklucki IVTB;
  • Jakub Skory IVTB.

Nagrody wręczyli: Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Choszcznie, pan Józef Leśniański; dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska oraz opiekunki Samorządu Uczniowskiego.

 • Nagrodę Prezesa Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku za osiągnięcia sportowe otrzymali:

  • Oliwia Brzezińska IVTOŚ;
  • Natalia Rosłon IVTH;
  • Kamil Michalak IVTB.

Nagrody wręczyli: Prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku, pan Kazimierz Czapiewski; dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska oraz nauczyciele wychowania fizycznego.

 • Nagrodę Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie za osiągnięcia artystyczne otrzymali:

  • Natalia Rosłon IVTH;
  • Michalina Simińska IVTH;
  • Nikolina Mizielińska IVTOŚ;
  • Jabub Skory IVTB;
  • Łukasz Sieklucki IVTB.

Nagrody wręczyli: Członek Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, pan Andrzej Wolański; dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska oraz opiekuna koła recytatorskiego, pani Lilla Rybka.

Pożegnanie poprowadzili: Patrycja Eljasz z ILOa i Kacper Głuchowski z IIIB; program artystyczny przygotowali sami absolwenci: Natalia Rosłon z IVTH, Michalina Simińska z IVTH, Łukasz Sieklucki z IVTB i Jakub Skory z IVTB. Opiekę sprawowała pani Lilla Rybka.

Fotografie: Edyta Tyburczy-Kujawa i Piotr Figas

Comments are closed.