browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Szkoda Ciebie na takie patoklimaty

Opublikowano przez 2 kwietnia 2019 Możliwość komentowania Szkoda Ciebie na takie patoklimaty została wyłączona

2 kwietnia ruszyła kampania edukacyjno- profilaktyczna pt „Narkotyki i dopalacze zabijają” pod hasłem „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Inauguracja kampanii odbyła się właśnie w naszej szkole. Akcja przeprowadzona była przez policję i SANEPiD i rozpoczęła się prezentacją spotu filmowego nawiązującego treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego. Przedstawiciel policji asp. Monika Garbiak przedstawiła konsekwencje prawne i społeczne zażywania środków odurzających, a zajmująca się profilaktyką, p.Mirosława Meksuła zapoznała uczniów z konsekwencjami zdrowotnymi związanymi z uzależnieniami. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy I Technikum Handlowego i Liceum Ogólnokształcącego. Prelegenci dali młodzieży możliwość przetestowania narko i alkogogli, które symulują wiele skutków używania narkotyków lub alkoholu. Uczniowie naocznie i bezpośrednio mogli przekonać się co to jest dezorientacja, zniekształcenie obrazu, brak koncentracji i koordynacji oraz spowolnienie czasu reakcji wywołane substancjami odurzającymi czy alkoholem. Na koniec spotkania rozdane zostały ulotki informacyjne.

To pierwsze spotkanie kampanii rozpoczyna cykl lekcji profilaktycznych mających na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy.

Edyta Kujawa

 

Comments are closed.