browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zapytanie ofertowe

Opublikowano przez 12 marca 2019 Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe została wyłączona

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym w kategorii II WJO z wymianą butli gazowej” dla uczestników projektu pt. „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – II edycja”.

Zapytanie ofertowe OWJ (pobierz)

Wzór umowy (pobierz)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (pobierz)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych (pobierz)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (pobierz)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykłuczenia (pobierz)

Comments are closed.