browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Z szacunku dla bohaterów

Opublikowano przez 21 marca 2019 Możliwość komentowania Z szacunku dla bohaterów została wyłączona

15.03.2019 r. Oskar Kurpiński i Paweł Korzeniowski z IITOŚ, pod opieką pana Piotra Figasa, udali się do pobliskiego Dobiegniewa, gdzie w muzeum na terenie byłego niemieckiego obozu jenieckiego odbył się XVII Konkurs Poezji Obozowej Oflagu II C Woldenberg.

O poezji tworzonej w obozie jenieckim przewodniczący jury, dr Przemysław Słowiński – Prorektor ds. studenckich Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., wypowiedział się już po wysłuchaniu wszystkich 47 recytatorów. Stwierdził, że jest to poezja trudna, bo powstawała w szczególnych, tragicznych okolicznościach, i jej zrozumienie wymaga ogromnej wyobraźni oraz pryzmatu nieskłamanych uczuć. Wymowę jego słów wzmocnił pan Andrzej Pazda – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Woldenberczyków, który zwrócił się do młodzieży z apelem, by pamięć o polskich jeńcach wojennych należycie pielęgnowała. Głos zabrał również pan Jarosław Palicki – z Delegatury IPN w Gorzowie Wlkp., która to instytucja patronowała Konkursowi oraz ufundowała przepiękne nagrody. A, jak zauważyliśmy, kolejny członek jury, pani Ewa Grzankowska – Podharcmistrz Hufca ZHP w Strzelcach Kraj., również miała swój niemały udział w Konkursie, ponieważ, oprócz jurorowania, dostarczyła posiłek. Byliśmy zaskoczeni, że ten odbywający się tak blisko nas konkurs ma tak długą tradycję i może poszczycić się gronem tak zaangażowanych organizatorów.

Dlatego też świadomi, w jakim miejscu się znaleźliśmy, mamy nadzieję, że w sposób godny zaprezentowaliśmy wiersze Edwarda Fiszera i Antoniego Paprockiego. Oskar Kurpiński otrzymał w Konkursie wyróżnienie.

Dziękujemy za zaproszenie organizatorom i władzom Dobiegniewa, szczególnie pani burmistrz Sylwii Łaźniewskiej, która uroczystość rozpoczęła słowami zachęty.

Fotografie: Piotr Figas

Comments are closed.