browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rekrutacja do projektu

Opublikowano przez 9 marca 2019 Możliwość komentowania Rekrutacja do projektu została wyłączona

Uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia zapraszamy do udziału w Kursie  obsługi wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych (20 miejsc) oraz Kursie obsługi programu sprzedażowo – magazynowego Subiekt GT wraz z elementami obsługi kas fiskalnych (12 miejsc). Formularze rekrutacyjne są do pobrania w sali 123 (gabinet doradcy zawodowego). Wypełnione formularze rekrutacyjne należy dostarczyć do sali 123 do dnia 13 marca 2019 r. Ogłoszenie wyników rekrutacji – 18.03. 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy  (pobierz)

Oświadczenie o ocenach, frekwencji i ocenie z zachowania (pobierz)

Oświadczenie uczestnika projektu (pobierz)

Comments are closed.