browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

“Teatr mój widzę ogromny…”

Opublikowano przez 27 lutego 2019 Możliwość komentowania “Teatr mój widzę ogromny…” została wyłączona

25 lutego 2019 r. w auli Zespołu Szkół Nr 2 gościliśmy zaprzyjaźnionych aktorów Teatru Polskiego w Szczecinie, panów Mirosława Kupca i Jacka Piotrowskiego. Tematem zajęć był teatr Wyspiańskiego.

Z bardzo ciekawego wykładu dowiedzieliśmy się, że artysta był człowiekiem wszechstronnie uzdolnionym. Pisał dramaty, malował, tworzył witraże i scenografie do swoich sztuk. To dzięki niemu polska scena teatralna przeżywała w okresie modernizmu swoją drugą młodość. Pan Mirosław Kupiec podkreślił, że koncepcja Wyspiańskiego nazywana jest powszechnie “teatrem ogromnym”, ponieważ miał on nawiązywać do tradycji antycznej i jednocześnie przełamywać tradycyjne ograniczenia związane z przestrzenią i czasem. Celem nowej sztuki miało być ukazanie dramatu jednostki i dramatu narodu w całym bogactwie i niezwykłości. Artysta uważał, że twórca powinien wykorzystać szerokie spektrum środków wyrazu: literaturę, muzykę, malarstwo, taniec, scenografię, a także pantomimę. Dążył do syntezy sztuk.

Goście odegrali kilka scen z wybranych dramatów Stanisława Wyspiańskiego. Nie zabrakło oczywiście dobrze znanej interpretacji obowiązkowej lektury, czyli “Wesela”. Panowie zagrali fragment drugiego aktu dramatu, który przenosi nas z realnego wesela w świat fantazji wypełniony sennymi widzeniami, omanami, halucynacjami uczestników zabawy.

Do udziału w przedsięwzięciu aktorzy tradycyjnie zachęcali także uczestników zajęć. Uczniowie klas: IVTB – Kamil Michalak, Paweł Goliszek, Dominik Rusek, IVTH – Daria Juszczyk, IILOa – Weronika Florczak, pięknie odegrali powierzone im role, za co zostali nagrodzeni oklaskami przez swoich kolegów z widowni.

Zajęcia teatralne stanowią ważną część w edukacji kulturalnej naszych wychowanków. Uczniowie chętnie korzystają z proponowanych przez Teatr Polski scenariuszy takich lekcji wiedząc, że teatr uczy , bawi i wychowuje.

Agnieszka Kurpiewska

Comments are closed.