browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rekrutacja: kurs spawacza, staże, doradztwo zawodowe

Opublikowano przez 11 lutego 2019 Możliwość komentowania Rekrutacja: kurs spawacza, staże, doradztwo zawodowe została wyłączona

Ogłaszamy kolejny nabór uczestników Kursu spawacza oraz wakacyjnych staży i doradztwa edukacyjno – zawodowego w ramach projektu “Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy”. Formularze rekrutacyjne można pobrać w sali 218 u Pani Wiesławy Gruszka. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Pani Gruszki (sala 218) do dnia 20 lutego 2019r. W zajęciach mogą wziąć udział uczniowie Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia.

Comments are closed.