browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ojczyzna-polszczyzna

Opublikowano przez 27 lutego 2019 Możliwość komentowania Ojczyzna-polszczyzna została wyłączona

Dnia 21.02.2019 r. obchodzony był Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Poloniści Zespołu Szkół Nr 2 przesłanie, które głosi, że należy chronić różnorodność językową, bo jest ona dziedzictwem kulturowym, zrozumieli być może nieco opacznie i postanowili ukazać różnorodność polszczyzny. Dlatego też przygotowali kilka bloków działań, by język polski ukazać jako wielowiekowe dziedzictwo naszego narodu.

Klasy zostały udekorowane łamańcami językowymi bazującymi na specyficznych polskich zbitkach spółgłoskowych, a w bibliotece odbyło się spotkanie, podczas którego delegaci poszczególnych klas mieli zmierzyć się z naprawdę trudnym dyktandem, by następnie wysłuchać brzmienia tekstów staropolskich w oryginale.

Dyktando wyeksploatowało wszystko to, co w polszczyźnie uznaje się za trudne, w tym rzadkie spójniki i przysłówki oraz przymiotniki złożone. Dla wielu taka nieznana polszczyzna okazała się nie lada wyzwaniem, a jednak Aleksandra Józefiak z klasy IIILOa napisała tekst bezbłędnie, za co wielkie brawa. Drugie miejsce zajęła Marta Talaga z IIITOŚ, a trzecie – Krystian Szanadała z IIITB.

W części drugiej usłyszeliśmy obszerne teksty staropolskie. Oskar Kurpiński z IITOŚ przedstawił pierwotną wersję modlitwy “Ojcze nasz” oraz “Dziesięć przykazań”, Paweł Korzeniowski z IITOŚ przeczytał 15 zwrotek “Bogurodzicy”, a Weronika Rusiecka z ITH zaprezentowała “Lament świętokrzyski”. Na koniec Piotr Figas odczytał pełną “Legendę o św. Aleksym”. Warto zaznaczyć, że czytający nie kaleczyli pięknej staropolskiej mowy, a słuchacze wytrzymali dużą dawkę języka tak bardzo dalekiego, że można by go nazwać obcym, gdyby nie to, że właśnie on dał początek polszczyźnie.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodziliśmy w szkole po raz pierwszy, ale jesteśmy bardzo zadowoleni i w przyszłym roku postaramy się obchody wzbogacić.

Fotografie: Piotr Figas i Edyta Tyburczy-Kujawa

Comments are closed.