browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Lekcja historii i społeczeństwa

Opublikowano przez 30 stycznia 2019 Możliwość komentowania Lekcja historii i społeczeństwa została wyłączona

Historia i społeczeństwo to bardzo specyficzny przedmiot, łączący w sobie zarówno treści historyczne, jak i wiedzy o społeczeństwie. Jedną z części realizowanych na przedmiocie jest “Wojna i wojskowość”. Omawiane zagadnienia dotyczą historii wojen, rozwoju uzbrojenia, przełomowych i spektakularnych bitew, znakomitych dowódców od czasów starożytnych po czasy najnowsze.

W trakcie zajęć uczniowie realizują m.in. projekty. W ten sposób mogą rozwinąć lub pogłębić swoje zainteresowania omawianą problematyką, zachęcać innych do odkrywania historycznych zagadek lub prezentowania historycznych ciekawostek. Realizowane treści z części „Wojna i wojskowość” zainspirowały ucznia klasy IV Technikum Budowlanego, Dominika Rusieckiego, do przedstawienia swoich wojskowych zainteresowań kolegom.

Dominik w styczniu przeprowadził 2 lekcje dla uczniów klasy II Liceum Ogólnokształcącego i klasy IV Technikum Handlowego oraz IV Technikum Handlowego. Uczeń przygotował prezentację multimedialną dotyczącą historii uzbrojenia, od greckiego hoplity po współczesnego żołnierza. Lekcję ponadto wzbogacił przyniesionymi elementami uzbrojenia, takimi jak włócznia, hełm, kolczuga, itp. Zapraszał kolegów do dyskusji, zadawał pytania, sprawdzając ich wiedzę z omawianej na lekcjach tematyki, zachęcał do obejrzenia, a nawet przymierzenia niektórych prezentowanych przedmiotów.

Na jednej z lekcji gościł pan Robert Mańkowski, dzieląc się także swoją wiedzą z zakresu wojskowości. Mam nadzieję, że zachęci to innych uczniów to zainteresowania się historią. Czekam na propozycje kolejnych lekcji.

Beata Zgorzelska

Comments are closed.