browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

“Nobliści Polscy 2018”

Opublikowano przez 12 grudnia 2018 Możliwość komentowania “Nobliści Polscy 2018” została wyłączona

Międzyszkolny Konkurs “Nobliści Polscy”, poświęcony dokonaniom polskich laureatów Nagrody Nobla – będących patronami Zespołu Szkół Nr 2, jest imprezą szczególną o tyle, że poza czystą rywalizacją liczy się również wspólna zabawa i integracja. Wychodzimy bowiem z założenia, że dobrze się bawiąc, potrafimy wykrzesać ducha kreatywności w młodych ludziach. Tegoroczny, już XVII Konkurs to potwierdził.

Konkurs odbył się tradycyjnie 10 grudnia w auli Zespołu Szkół Nr 2, udekorowanej z myślą o nadchodzących świętach. Do rywalizacji zgłosiło się 5 szkół: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie, Publiczne Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły w Choszcznie, Szkoła Podstawowa w Dolicach oraz, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, reprezentacja macierzystej placówki, czyli Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie. Można by wyrazić żal z powodu nie dość licznej obsady konkursu dla szkół ponadpodstawowych, ale zamiast tego, postaramy się jeszcze bardziej konkurs rozpropagować w przyszłym roku. Zależy nam na tym, by dokonania Noblistów Polskich promować szczególnie teraz, gdy w ten czy inny sposób poddaje się je drobiazgowym ocenom historycznym.

W jury konkursu zasiedli: pani Irena Rękawiecka-Sadowska, pan Stefan Szemlij oraz pan Tomasz Wacław Jabłecki – wszyscy doświadczeni jurorzy są związani z tą imprezą praktycznie od samego początku. W konkursie dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oceniano uczestników w trzech różnorodnych konkurencjach: konkursie wiedzy o życiu i dorobku Noblistów Polskich, prezentacji sylwetek Noblistów Polskich i w konkursie na plakat anonsujący prezentację. W tym roku zmagania stały na tak wysokim poziomie, że w dwóch konkurencjach przyznano miejsca ex aequo.

Konkurs wiedzy wzbudza zawsze najwięcej kontrowersji, ale z drugiej strony – jest najbardziej miarodajny. Fakty, biografie, dzieła. Tę podstawową wiedzę trzeba przyswoić, żeby zdobywać punkty. Zgadzamy się jednak z sugestiami opiekunów, że materiał dotyczący całej szóstki Noblistów jest obszerny i weźmiemy je pod uwagę w przyszłym roku. Można też dyskutować o charakterze pytań, które przygotowaliśmy, okazuje się bowiem, że to, co wydawałoby się oczywistą sprawą dla pokolenia choćby rodziców, jest już wiedzą odległą dla najmłodszych. Tym ważniejsza jednak misja zarówno nas jako organizatorów, jak i opiekunów przygotowujących młodzież. Warto podkreślić, że w najbardziej wymagającym pytaniu otwartym uczestnicy czują się jak ryba w wodzie. Mamy nadzieję,  że wspólnie z opiekunami dopracujemy się na tyle atrakcyjnej i nośnej formuły konkursu wiedzy, by każdy mógł zabłysnąć.

Znakomicie w tym roku wypadły prezentacje. Jesteśmy zaskoczeni i zbudowani. Oto Publiczne Gimnazjum w Choszcznie wynajduje skądś zapomniany wiersz… Marii Skłodowskiej-Curie, i inscenizuje go na scenie; oto Szkoła Podstawowa Nr 1 dociera do przemówienia Lecha Wałęsy, wygłoszonego w Kongresie Stanów Zjednoczonych, i wspaniale to przemówienie przedstawia; oto Szkoła Podstawowa Nr 3 przygotowuje nie scenkę, a jednoaktówkę teatralną z pięknym, moralnym przesłaniem; oto reprezentanci Szkoły Podstawowej w Dolicach znakomicie kompilują fragmenty wierszy Wisławy Szymborskiej, ożywiając je w formie wywiadu. Wielkie brawa należą się wszystkim uczestnikom, czego potwierdzeniem werdykt jury – aż trzy drużyny uzyskały maksymalną liczbę punktów, i dopiero długa dyskusja pozwoliła wyłonić zwycięzców.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na trzecią konkurencję, czyli plakat. Wcześniej w konkursach należało przygotować plastyczną prezentację sylwetek Noblistów Polskich, obecnie, od dwóch lat, należy przygotować plakat anonsujący prezentację. Mamy nadzieję, że ta forma plastyczna jest równie ciekawa. Uczestnicy zaprezentowali piękne, wysmakowane prace, które jednak nie do końca spełniały wymogi plakatu reklamującego formę prezentacji. Zależy nam, by tej opinii jury nie traktować jako zarzut, jedynie jako sugestię, by prace plastyczne były spójne z prezentacjami. Mimo wszystko również i w tej konkurencji przyznano miejsca ex aequo ze względu na wysoki poziom.

W konkursie dla szkół ponadgimnazjalnych wystąpiła reprezentantka Zespołu Szkół Nr 2, która w bogatym informacyjnie przemówieniu przedstawiła sylwetkę Marii Skłodowskiej-Curie, wybranej w plebiscycie magazynu BBC History najbardziej wpływową kobietą wszech czasów.

Ostatecznie jury wyłoniło zwycięzców. Wyniki prezentują się następująco:

 • Grand Prix „Pierwszy Szczebel do Nobla” dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie;
 • Grand Prix „Pęd Noblowski” dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.

Wyniki poszczególnych kategorii:

 • Konkurs wiedzy o życiu i dorobku Noblistów Polskich:
  • I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie;
  • II miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie;
  • III miejsce – Szkoła Podstawowa w Dolicach.
 • Prezentacja sylwetek Noblistów Polskich:
  • I miejsce – Szkoła Podstawowa w Dolicach;
  • II miejsce ex aequo – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie.
 • Plakat anonsujący prezentację:
  • I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie;
  • II miejsce ex aequo – Publiczne Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły w Choszcznie oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie.
 • Nagroda Publiczności:
  • Szkoła Podstawowa w Dolicach.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom i ich opiekunom. Wasza praca i zaangażowanie bardzo nas motywują. Chcielibyśmy, żebyście w przyszłym roku odwiedzili nas ponownie.

Dziękujemy również Staroście Choszczeńskiemu – pani Wioletcie Kaszak, Burmistrzowi Choszczna – panu Robertowi Adamczykowi oraz państwu Marii i Tomaszowi Mińskim za ufundowanie wartościowych nagród.

Fotografie: Piotr Figas

Comments are closed.