browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kurs prawa jazdy kat. B

Opublikowano przez 12 grudnia 2018 Możliwość komentowania Kurs prawa jazdy kat. B została wyłączona

Ogłaszamy kolejny nabór uczestników kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu “Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy”. Formularze rekrutacyjne można pobrać w sali 218 u Pani Wiesławy Gruszka. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Pani Gruszki (sala 218) do dnia 14 grudnia 2018r. W zajęciach mogą wziąć udział uczniowie Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy do końca czerwca 2018 roku skończą 18 lat.. Uczniowie zakwalifikowaniu do udziału w kursie prawa jazdy muszą wziąć udział także w doradztwie edukacyjno zawodowym oraz w wakacyjnym stażu.

formularz zgłoszeniowy (pobierz)

Wiesława Gruszka

Comments are closed.