browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Konkursy historyczne

Opublikowano przez 9 listopada 2018 Możliwość komentowania Konkursy historyczne została wyłączona

Okrągła rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest okazją do sprawdzenia wiedzy o wydarzeniach, które miały miejsce 100 lat temu. W naszej szkole odbyły się dwa konkursy „dla Niepodległej” nawiązujące do historycznych wydarzeń.

6 listopada 2018 r. odbył się konkurs: “Józef Piłsudski – mąż stanu, patriota, polityk”. Do jury tego konkursu zaproszeni zostali emerytowani nauczyciele historii: pani Maria Gruca i pan Stefan Szemlij. Zaproszenie nauczycieli jest kolejnym z przedsięwzięć mających na celu uczczenie obchodów 55 – lecia Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich. Klasy reprezentowane były przez 3–osobowe zespoły, które zmagały się z wiedzą na temat bogatej biografii jednego z Ojców Niepodległości. W części pisemnej 15 zespołów rozwiązywało test. Do części ustnej przeszły te zespoły, które otrzymały najwięcej punktów z testu. Finalistami zostały zespoły z klas: IV Technikum Ochrony Środowiska, II Liceum Ogólnokształcącego, II Technikum Ochrony Środowiska i III Technikum Budowlanego. Uczestnicy odpowiadali na pytania nie tylko związane z działalnością polityczną Piłsudskiego i życiem prywatnym Naczelnika Państwa, musieli także wykazać się znajomością słynnych cytatów Piłsudskiego i jego współpracowników.

I miejsce zajął zespół z klasy II Liceum Ogólnokształcącego w składzie: Alicja Tuszyńska, Kaja Ignatowicz, Oliwer Jakubowicz. II miejsce zajął zespół z klasy II Technikum Ochrony Środowiska w składzie: Oskar Kurpiński, Paweł Korzeniowski, Damian Walkowiak. III miejsce zajął zespół z klasy III Technikum Budowlanego w składzie:
Krystian Szandała, Grzegorz Łukowski.

7 listopada 2018 r. odbył się konkurs “100 lat praw wyborczych kobiet”. Był to konkurs indywidualny. Uczestnicy rozwiązywali test dotyczący nie tylko okoliczności uzyskania przez kobiety praw wyborczych w 1918 r., aktów prawnych dotyczących równouprawnienia kobiet, ale także zakresu partycypacji kobiet w życiu publicznym przez ostatnie 100 lat.

I miejsce zajęła Wiktoria Talaga z klasy IV Technikum Ochrony Środowiska, II miejsce zajęła Alicja Polak z klasy III Liceum Ogólnokształcącego, III miejsce ex aequo zajęły: Marta Talaga z klasy III Technikum Ochrony Środowiska i Adrianna Dziemian z klasy II Technikum Handlowego.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursów „dla Niepodległej”.

Fotografie: Piotr Figas

Beata Zgorzelska

Comments are closed.