browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Opublikowano przez 2 października 2018 Możliwość komentowania Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia została wyłączona

W tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy w naszej szkole Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.  Trwały one przez cały ostatni tydzień września. Nauczyciele matematyki jedną godzinę lekcyjną w tym tygodniu przeznaczyli na rozwiązywanie łamigłówek, których rozwiązanie wymagało korzystania z tabliczki mnożenia oraz sprawdzało logiczne myślenie uczniów. Uczniowie bardzo chętnie włączyli się w rozwiązywanie tych zadań, pracując w grupach. W rolę egzaminatorów Tabliczki Mnożenia wcielili się uczniowie klasy IITH, których wsparli asystenci z klasy IITOŚ. 28 września 2018 roku przeegzaminowali oni wszystkich uczniów i pracowników szkoły ze znajomości tabliczki mnożenia w zakresie 100. Gratulujemy klasie IVTH, której uczniowie mieli 100% dobrych odpowiedzi. Zaraz za nimi znalazła się klasa IVTB i pracownicy szkoły, którzy popełnili po jednym błędzie. Zachęcamy wszystkich do ćwiczenia sprawności rachunkowej, aby za rok poprawić tegoroczny wynik, abyśmy wszyscy w 100% uzyskali tytuł “Eksperta tabliczki mnożenia”.

Konrad i Oliwia z IIILO sprawdzają poprawność wypełnionych zadań z tabliczki mnożenia.

Uczniowie rozwiązują łamigłówki matematyczne.

Wiesława Gruszka

Comments are closed.